Pszczółka Maja

W pozycji na diagramie białe, albo znajdą wygrywającą kombinację, albo muszą się liczyć z remisem lub porażką. Ale Gruzinka nie lubiła przegrywać za słabszymi od siebie, zastosowała metodę zaostrzania gry, zmuszając przeciwniczkę do podejmowania decyzji.

Chiburdanidze, M - Dudkova
USSR, 1976

Posunięcie białych

1.Se3+ Ke6 Przegrywało 1...Kd6 2.Wxb4 oraz 1...♔c5 2.♖c4+ ♕xc4 3.♗f8+ ♔d4 4.♘xc4.
2.We4+! Kd7 Przegrywało 2...Kf7 3.We7+ Kg8 4.Sd5 oraz 3...♔xe7 4.♘d5+ ♔e6 5.♘xc3.

3.We7+ Sprytny ruch, który wprawdzie nie prowadzi wprost do wygranej, ale stawia czarne przed skomplikowanymi wyborami. Nie dawało wygranej pozycji także 3.♘c4 ♕a1+ 4.♔g2 b3 5.♘d2 b2 6.♖b4 ♕c1 7.♖b8 ♕c3 8.h4 ♕e5 9.♖b4 ♕c3 10.♖b8, czy też 3.♗g5 ♕a1+ 4.♔g2 b3 5.♖e7+ ♔c8 6.♖e8+ ♔b7 7.♖e7+ ♔c8.
3...Kc6?? Dla utrzymania się w grze należało wybrać 3...Kc8 4.Gf4 b3 5.Sd5! Ha1+ 6.Kg2 ♕a5 ( tylko nie 6...b2 7.Wc7+ Kd8 8.Gg5+ Ke8 9.We7+ Kd8 ( drugie odejście 10...♔c8 też prowadzi do mata 11.♘b6+ ♔b8 12.♗f4# ) 11.♘c7+ ♔f8 12.♘e6+ ♔e8 13.♖e7#) 10.Wg7+! Ke8 11.Sc7+ Kf8 12.Se6+ Ke8 13.We7# ) 7.♖c7+ ♕xc7 8.♗xc7 b2 9.♘c3 ♔xc7 10.♔f3.
4.Wc7+! To posunięcie trzeba było widzieć już w pozycji na diagramie.
1-0 Białe wygrywają po 4.♖c7+ ♔xc7 5.♘d5+ ♔d6 6.♘xc3 bxc3 7.f3 itd.

Paweł Z. Kruza i Adam Umiastowski

Vistula Chess Monthly

Logo Vistula