Proste, ale dziwne

Dość dziwne studium Zinara. Orginalne ustawienie białych i czarnych pionów "plecami do siebie" jest pretekstem dla pokazania walorów tzw. "słabej promocji". Wniosek jest taki, że nie zawsze należy automatycznie przemieniać piona w hetmana. Inne figury także mogą mieć zastosowanie.

Zinar, Mikhail
1985

Wygrana białych

1.g6 g3 Po ruchy królem na g3 białe wygrywają następująco 1...Kg3 2.h6! h3 3.h7 h2 4.h8W! (promocja piona na hetmana remisowała 4.h8=H h1=H 5.Hxe5+ 6.g7 Hf3+ itd) 4...Kg2 5.g7 h1=H 6.Wxh1 Kxh1 7.g8=H g3 8.Hh8+ Kg2 9.Hh5 Kg1 10.Hh3 g2 11.Hh5 Kf1 12.Hd1 mat.
2.g7 g2 3.g8W! 1-0 3.g8=W Kh2 4.h6 g1=W .Wxg1 Kxg1 6.h7 Kg2 7.h8=H Kg3 8.Hxe5+ Kg4 9.Kxe4 Kh3 10.Hg5 Kh2 11.Kf3 h3 12.Kf2 Kh1 13.Hg1 mat.

Paweł Z. Kruza i Adam Umiastowski

Vistula Chess Monthly

Logo Vistula