Felietony

Prawie studium

Na diagramie mamy pozycję z partii turniejowej, nie jest to studium Rincka czy innego znanego kompozytora. Niełatwo z daleka przewidzieć niezwykle ważną rolę białego piona h. Zakończenie rozgrywki jest zaskakujące, jednak w trakcie walki może pojawić się zmęczenie i utrata wiary w sukces. Prawdopodobnie grająca czarnymi Krumova uległa złudzeniu wzrokowemu, gdyż odległość czarnego króla od pola walki jest duża. Jednak w końcówce zawsze należy opierać się na dokładnych obliczeniach wariantów.

Shikova,V - Krumova,V
Bulgaria, 1972

Posunięcie białych

1.Kc3 Kb8 2.Kd2 Kc7 3.Ke2 Kd6

4.Kf1! 4.g3?? fxg3 5.fxg3 hxg3 6.h4 f4 7.h5 f3+ 8.Ke3 g2 9.Kf2 e3+ 10.Kg1 e2-+
4...Kc5 4...e3 5.Ke2!+-
5.a6 bxa6 6.bxa6 Kb6

7.g3 fxg3 Błedem byłoby 7...hxg3 8.h4 ♔xa6 9.h5 e3 10.f3 i białe wygrywają.
8.fxg3 hxg3

9.Kg2!! Błędem byłoby 9.h4? za względu na 9...e3! 10.h5 f4 11.h6 f3 12.h7 g2+ 13.♔g1 e2 14.♔f2 g1=♕+ z matem.
9...Kxa6 9...f4 {9...f4? 10.a7 Kxa7 11.h4 Kb6 (11...e3 12.Kf3 zatrzymywał piony) 12.h5 Kc5 13.h6 Kd4 14.h7 i czarny król jest spóźniony.} 10.h4 e3 11.Kf3 z wygraną białych.
10.h4

1-0 Czarne niespodziewanie poddały partię, choć pozycja pozostaje równa. Pobieżny przegląd wariantów potwierdza tę opinię: 10... ♔b5 11.h5 ♔c4 12.h6 (remisuje także 12.♔xg3 ♔d3) 12...e3 13.h7 e2 14.h8=♕ e1=♕ 15.♕c8+ ♔d5 16.♕xf5+ ♔d4 17.♕g4+ ♔c5 18.♕xg3 z równą końcówką hetmańską.

Paweł Z. Kruza i Adam Umiastowski

Vistula Chess Monthly

Logo Vistula