Poświęcenie dla wolnego piona

Ważnym elementem strategii szachowej jest wolny pion. Wolny, czyli taki, przed którym nie ma przeszkody w postaci piona przeciwnika. Cechą wyróżniającą piony jest zdolność do przemiany w dowolną figurę. Przykładowo, przemiana piona w hetmana może radykalnie zmienić ocenę pozycji. Prezentujemy studium słynnego czeskiego szachisty i kompozytora szachowego Ladislava Prokeša (1884-1966).
Obie strony posiadają wolne piony, jednak biały pion jest bardziej zaawansowany. Poza tym białe dysponują kombinacją odciągającą czarnego gońca od wolnego piona. Uwolniony pion dochodzi do pola przemiany w trzy posunięcia.

Prokeš Ladislav
1950 1-0

Białe zaczynają i wygrywają.

1.Gd1! Gxd1 Czarne mogą próbować innej metody obrony:
1...h5 2.Gxg4 hxg4 3.d6 g3 4.d7 g2 5.d8=H g1=H 6.Hd5+ Hc5+ (6...b5 7.Hd8+ Hb6 8.b4 mat) 7.b4+ Kb5 8.bxc5 po stracie hetmana czarne są szybko matowane.
Na koniec obalamy próbę zablokowania piona gońcem 1...Gd7 2.b4+ Kb5 3.Ge2 mat.
2.f5 gxf5 3.d6 Ga4 4.b4+ Kb5 5.d7 1-0

Adam Umiastowski

Vistula Chess Monthly

Logo Vistula