Pokazówka w ataku królewsko-indyjskim

Poniższą partię powinni obejrzeć wszyscy szachiści, którzy chcą grać atak królewsko-indyjski dowolnym kolorem. Czarne przed dwudziestym posunięciem popełniły błędy, pozostawiając króla na pastwę figur przeciwnika. Zwraca uwagę widowiskowość ataku ( poświęcenia figur 20.Sf6, 22.Gf5!; 24.Gxh7+!) i realizacja przewagi w końcówce wieżowej.

Keller, D. - Hug, W. (2445)
Swisse (ch) Muttenz, 1977
1.e4 c5 2.Sf3 e6 3.d3 Sc6 4.g3 d5 5.Sbd2 Sf6 6.Gg2 Ge7 7.0-0 0-0 8.We1 b5 9.e5 Sd7 Charakterystyczna struktura pionowa. Wysuniety pion e5 ścieśnia czarne figury, daje też oparcie do szturmu na pozcyje roszady czarnego króla.
10.Sf1 a5 11.h4 Ga6 12.Gf4 b4

Na diagramie mamy typową pozycję dla ataku królewsko-indyjskiego. Białe spróbują zorganizować atak figurowy na pozycję roszady, a czarne będą szukać kontrgry na skrzydle hetmańskim.
13.Se3 Innym ciekawym planem było 13.Sg5!? He8 14.Hg4.
13...a4 14.c4?! To jest typowy ruch w tych strukturach, ale trzeba go wykonać we właściwym momencie 14.Wb1 Gb5 15.c4! bxc3 16.bxc3.
14...bxc3 15.bxc3 Sb6? Należało grać 15...d4! 16.cxd4 cxd4 17.Sc4 Sc5 z mniej więcej równą pozycją.
16.Sg4 Hd7 Słabsze było 16...d4 17.c4!
17.Sg5 Wfb8 18.Gh3 Sd8 19.Wb1 He8

20.Sf6+!? Typowa dla tych struktur pozycyjna ofiara figury.
20... gxf6 21.exf6 Gxf6

22.Gf5! Słabe było narzucające się 22.Hh5?, z uwagi na 22... Gxd3.
22...Gxg5?! Być może trochę lepsze było 22...He7 23.Gxh7+ Kf8 24.Hg4! Ke8 25.Gxb8 Wxb8 26.Sxf7! Gxc3 27.Sxd8 Gxe1 28.Sc6+-.
23.hxg5 He7

24.Gxh7+! Kf8! 24...Kxh7? 25.Hh5+ Kg8 26.Ge5 f6 27.Gxf6 Hh7 28.He8#.
25.g6! fxg6 26.Gxg6 Sf7 26...Wb7 27.Hg4 Sd7 28.Gh6+ Kg8 29.Wxb7 Gxb7 30.Gf5+ Kh8 31.Gg5+-; 26...Sd7 27.Wxb8 Sxb8 ( 27...Wxb8 28.Hg4 Wb6 29.Gh6+ Kg8 30.Gf5+) 28.Hg4+-.
27.Hg4 Gc8 27...e5 28.Gxf7.
28.Gxb8 Wxb8 28...e5 29.Hh5 Wxb8 30.Gxf7 Hxf7 31.Hh8+ Hg8 32.Hxe5 Wb7 33.Wxb6! Wxb6 34.He7#.
29.Hf4! I tu kończy się interesują część partii. Białe mogły później realizować przewagę bardziej precyzyjnie.

29...Wb7 30.Gxf7 Hxf7 31.Hd6+ He7 32.Wxb6 Hxd6 33.Wxd6 Przewaga białych ma charakter decydjacy.
33...Gd7 34.Wxd7 Silniejsze było 34.g4!.
34...Wxd7 35.Wxe6 Końcówka wieżowa jest wygrana dla białych.
35...Wb7 36.Wc6 Wb1+ 37.Kg2 Wc1 38.c4 dxc4 39.Wxc5 c3 40.Wc4 Lepsze było 40.a3!.
40...a3 41.Wc7 Ke8 42.d4 Kd8 43.Wc5 Kd7 44.Kf3 Kd6 45.g4 c2 46.Ke2 Jeszcze można było wszystko sknocić 46.Kf4? Wb1 47.Wxc2 Wb2.
46...Wg1 47.Wxc2 Wxg4 48.Wc3 We4+ 48...Wxd4 49.Wd3!.
49.Kd3 Wh4 50.Kc4 Wh2 1-0 Białe bez problemu realizują przewagę materialną 50...Wh2 51.Wxa3 Wxf2 52.Wa6+ Kc7 53.a4 Wc2+ 54.Kd5 itd.

Paweł Z. Kruza i Adam Umiastowski

Vistula Chess Monthly

Logo Vistula