Felietony

Podwójne poświęcenie

Osłabiona pozycja króla jest częstym motywem kombinacji matowych. Gdy widzimy taką szansę nie powinniśmy się wahać, warto oddać nawet cenne figury, gdy nagrodą jest mat. W partii granej ponad pół wieku temu w Berlinia czarne tak dalece osłabiły swoją pozycję, że pojawiła się szansa na kombinację matową. Białe znalazły rozwiązanie, wymagające poświęcenia wieży i hetmana.

Bauer, W. -- Gollner, H.
Berlin 1956 1-0

Posunięcie białych

1.♖xh6+! gxh6 Bicie królem także prowadziło do mata 1...♔xh6 2.♕g5+ ♔h7 3.♕h4+ ♔g6 4.f5#.
2.♕g8+! ♘xg8 3.♗f5# 1-0

Vistula Chess Monthly

Logo Vistula