Podstawianie nogi

Poczynania białych w studium łotewskiego kompozytora szachowego Vasylego Płatowa kojarzą nam się ze złośliwym podstawianiem nogi wieży przez gońca. Goniec nie stwarza gróźb, za to skutecznie staje na drodze wieży "podstawiając" jej nogę.
Studium skutecznie ukazuje potęgę destrukcyjną gońca, który porusza się w końcu tylko po połowie pól dostępnych na szachownicy.

Platov Vasily
1907

Wygrana białych

1.hxg7 Wxd4+ Na pierwszej linii goniec zablokuje wieżę 1...Wd1 2.Ge3.
2.Gf4!! Wd8 Bicie gońca uniemożliwi powstrzymanie promocji piona 2...Wxf4+ 3.Kg3 Wf1 4.Kg2.
3.Gd6+ Kc3 Wycofanie króla prowadzi ładnej walki o niedopuszczenie wieży do piona: 3...Kb5 4.Gf8 goniec przesłania pole przemiany 4...Wd1 5.Gd6! goniec szykuje przesłonę na kulumnie "g" (5...Wg1 6.Gg3) 5...Wd4+ 6.Kg3 Wd3+ 7.Kf2 Wd2+ 8.Kf3 Wd3+ 9.Ke4 wieża nie może powstrzymać promocji piona.
4.Gf8 Wd1 Po 4...Wd4+ 5.Kh5 Wd5+ 6.Kg6 Wd1 7.Ge7 goniec elegancko pilnuje ósmej linii i kolumny g (7...Wg1+ 8.Gg5).

5.Gd6! Wd4+ 6.Kg3 Wd3+ 7.Kf4 Wd4+ 8.Kf5 Wd5+ 9.Ge5+ Szach pozbawia czarne wyboru, 9...Kc4 10.g8H; 9...Wxe5 10.Kxe5 i 11.g8H.
1-0

Paweł Z. Kruza i Adam Umiastowski

Vistula Chess Monthly

Logo Vistula