Podstawa łańcucha pionów

Zgodnie z nauką słynnego Aarona Nimzowitscha łańcuch pionowy tworzą białe i czarne piony, wzajemnie zablokowane. Każdy łańcuch ma swoją bazę, czyli podstawę. Jest to najniżej położony pion, broniący następnego, bardziej wysuniętego piona. Teoria Nimzowitscha mówi, że zazwyczaj należy atakować podstawę łańcucha, gdyż zdobycie bazowego piona osłabia pozostałe, prowadząc do unicestwienia całego łańcucha.

Coursaget, Nicolas (2311) -- Milov, Vadim (2604)
TCh-FRA Top 12 2017 (Round 7.5) Chartres FRA 2017.05.24 0-1 E88
1.d4 ♘f6 2.c4 g6 3.f3 ♗g7 4.e4 O-O 5.♘c3 d6 6.♗e3 e5 7.d5 c6 8.♕d2 cxd5 9.cxd5 ♘bd7 10.O-O-O a6 11.♔b1 b5 12.g4 ♘c5 13.♖c1 ♖b8 14.♘ge2 b4 15.♘d1 b3 16.a3 Białe pragną uniknąć otwarcia kolumny, jednak lepszą obronę dawała wymiana skoczka 16.♗xc5 bxa2+ 17.♔a1 dxc5 18.h4 h5 19.g5 ♘e8 20.♖xc5.
16...♗xg4 Czarne pragną osłabić podstawę łańcucha białych pionów, piona e4.

17.fxg4? Przyjęcie ofiary gońca ma zgubny wpływ na pozycję białych. Należało wybrać 17.♗g2 ♗d7 18.♗xc5 dxc5 19.♖xc5 i białe mają niezłą pozycję.
17...♘fxe4

0-1 Białe poddały partię ze względu na stratę hetmana: 17...♘fxe4 18.♕b4 (hetman ginie także po 18.♕e1 ♘d3 19.♖c4 ♘xe1 ) 18...♖xb4 19.axb4 ♘a4. Łańcuch białych pionów zniknął, pion d5 może niebawem zginąć.

Vistula Chess Monthly

Logo Vistula