Felietony

Pion jako taran

Piona łatwo użyć jako tarana, gdyż nie posiada tak dużej wartości, jak dowolna figura. W prezentowanej partii grający czarnymi pozornie dobrze rozwiązał problemy obrony i właśnie szykuje się do zabrania hetmana. Jednak grający białymi Kristanov miał asa w rękawie - poświęcenie hetmana!

Kristanov -- Nikolov, Sasho
Bulgaria 1978 1-0

Posunięcie białych

1.g6+! fxg6 nie pomaga bicie królem 1...♔xg6 gdyż po 2.♗e4+ ♔h6 3.♖h8 jest mat.
2.♕xb2! ♗xb2 3.♘g5+ ♔h6 4.♖h8# 1-0

Vistula Chess Monthly

Logo Vistula