Otwarta linia h

Po wykonaniu roszady skrajna linia "h" ma wyjątkowe znaczenie dla zachowania bezpieczeństwa króla. Nawet drobne subtelne błędy mogą przesądzać o wyniku walki. Poniżej interesująca kombinacja matowa z wykorzystaniem otwartej linii.

Krueger - Iskov
Dortmund, 1978

Posunięcie białych

1.Gg5! Kombincja matowa jest możliwa dzięki wieży stojącej na h1. Gdyby białe zrobiły wcześniej roszadę, nie byłoby kombinacji.
1...hxg5 Po odejściu 1...♕g6 2.♘e7+ ♔h7 hetman ginie 3.♘xg6.
2.hxg5 Hxg5 3.Hh5! Sxd3+ Przyjęcie ofiary prowadzi do mata 3...Hxh5 4.Se7+! Kh7 5.Wxh5#.
4.Kf1 Hxg2+ 5.Kxg2 Sf4+ 6.Kf3 1-0 Mat następuje forsownie 6.♔f3 ♘xh5 7.♘e7+ ♔h8 8.♖xh5#

Paweł z. Kruza i Adam Umiastowski

Vistula Chess Monthly

Logo Vistula