Mistrzostwa Czech

Ostrava 2017

Tegoroczne Mistrzostwa Czech rozgrywane były w ramach festiwalu szachowego Ostravský koník 2017. W dużym, rozgrywanym systemem szwajcarskim turnieju zwyciężył David Navara 7,5 pkt. z 9 partii przed Zbynkiem Hráčkiem i Jiří Štočkiem obaj po 6,5 pkt. W turnieju uczestniczyło 58 uczestników i uczestniczek. Wśród kobiet tytuły mistrzowskie zdobyły Kristýna Havlíková 4,5 pkt., Karolína Olšarová 4,5 pkt., Olga Sikorová 4,5 pkt.

Tabela turnieju Ostrava 2017

Navara, David (2732) -- Malinovsky, Karel (2479)
CZE Ch 2017 (Round 9.1) Ostrava CZE 2017.05.07 1-0 D35
1.c4 e6 2.♘c3 d5 3.d4 ♘f6 4.cxd5 exd5 5.♗g5 c6 6.e3 ♗e7 7.♗d3 ♘bd7 8.♘ge2 O-O 9.♕c2 ♖e8 10.f3 ♘f8 11.O-O ♗e6 12.♖ad1 ♖c8 13.♔h1 a6 14.a3 ♘6d7 15.♗xe7 ♕xe7 16.♘f4 h6 17.♕f2 ♘b6 18.e4 ♖ed8 19.e5 c5 20.♘ce2 Lepszym wyborem było 20.♘fe2 ♘c4 21.♗xc4 cxd4 22.♘xd4 dxc4 23.f4.
20...♘a4 Znacznie lepsze było 20...♘c4 21.♘xe6 fxe6 22.♗xc4 dxc4 23.f4 cxd4 24.♘xd4 ♔h8 25.♖d2 ♕c5 26.♕e3 ♖d5 27.♕e4 ♖cd8 28.♖fd1 b5 z równą grą.
21.♘g3

21...♕h4 Czarne wkraczają na zła drogę. Nagromadzenie sił na skrzydle hetmańskim sugeruje raczej aktywność na tej części szachownicy 21...♖c6 22.♘xe6 ♘xe6 23.♘f5 ♕f8 24.dxc5 ♕xc5 z kontrgrą.
22.♘fh5 ♕xd4? Wygląda na nieco samobójcze działanie. Po 22...c4 23.♗b1 ♘g6 24.♘xg7 ♔xg7 25.♗xg6 ♔xg6 26.♕c2+ ♔g7 27.♕xa4 mimo straty piona czarne zachowywały zdolność do walki.
23.♗h7+ ♘xh7 24.♖xd4 cxd4 25.f4 ♗d7 26.e6 1-0

Info: http://www.ostravskykonik.cz/

Info: http://www.chess-results.com/tnr278460.aspx?lan=5&art=4&flag=30&wi=984&turdet=NO

Partie: (games)

Vistula Chess Monthly

Logo Vistula