Osiem pionków to za mało

Masz 8 pionków więcej i remisujesz? Chyba nie umiesz grać w szachy...
Studium Lazarda w dowcipny sposób ilustruje ideę pozbywania się zbędnych bierek dla osiągnięcia jednego tylko celu - pata.
Z jednej strony można powiedzieć, że w praktyce takie skrajne sytuacje prawie się nie zdarzają, z drugiej strony dla osiągania sukcesów warto uwolnić twórcze podejście, nie odrzucające żadnej hipotezy, nawet jeśli chodzi o oddanie wszystkich pionów.

Lazard, F.
1930

Posunięcie białych, remis.

1.h5 Pierwszy ruch wygląda tajemniczo, czytelnik może zadać słuszne pytanie - po co białe oddają piona? Aby odpowiedzieć, należy pokazać wszystkie ruchy, aż do końca.
1...gxh5 2.g6 fxg6 3.e6 dxe6 4.c5 Pion grozi dalszym marszem.
4...dxc5 5.a6 bxa6 6.b6 axb6

Pat! ½- ½ Wszystkie ruchy białych niosły w sobie groźbę wygranej, więc odpowiedzi były wymuszone, każdego z ośmiu białych pionów należało zbić.

Paweł Z. Kruza i Adam Umiastowski

Vistula Chess Monthly

Logo Vistula