Narzucająca się ofiara hetmana

Prosta, narzucająca się wręcz, kombinacja. Problemem jest doliczenie jej do końca. Posunięcia forsowne wymagają skrupulatnego obliczenia wszystkich konsekwencji. Piękne, "ciche" posunięcie 4...Wh3 dodaje kombinacji wręcz poetyckiego uroku.

Stein,L - Vaisman,A
USSR, 1962

Posunięcie czarnych

1...Hxh3+!! 2.Kxh3 Wh6+ 3.Kg4 3.♔g2 ♖h2 mat.
3...Sh2+ 4.Kg5 Wh3! Trudne posunięcie, znalezione drogą eliminacji.

0-1 Za kulisami zostały następujące posunięcia 4...♖h3 5.♕h5 ( jak inaczej obronić króla? ) 5...h6+ 6.♕xh6 gxh6+ 7.♔g6 ♘g4 ( grozi 8...♖f6 mat ) 8.♘d5 cxd5 9.♖f3 ♖xf3 10.exd5 ♖f6 mat.

Paweł Z. Kruza i Adam Umistowski

Vistula Chess Monthly

Logo Vistula