Na nagrodę szans nie ma

Poniższe studium z pewnością nie miało szans na nagrody i wzmianki zaszczytne w konkursach problemistycznych, ale dla szachistów grających w turniejach wydaje się przydatne. Dokładne wyliczanie marszrut wolnych pionów nalezy do podstawowych umiejętnosci wykwalifikowanego szachisty.

Karpati, Z.
1951

Wygrana białych

1.Sxd4 Forsownie wygrywało 1.b5 a3 2.♘xd4 e4 3.b6 a2 4.♘c2 e3+ 5.♔xe3 ♔g1 6.b7 h2 7.b8=♕ h1=♕ 8.♕g8+ ♕g2 9.♕xg2+ ♔xg2 10.d4 z elementarną wygraną białych.
1...exd4 Niespodziewane poświęcenie piona 1...e4 2.b5 (2.dxe4 a3 3.♘c2 a2 4.e5 a1=♕ 5.♘xa1 ♔h1 6.e6 h2 7.♔e2 groził pat 7...♔g2 8.e7 h1=♕ 9.e8=♕ ♕f1+ 10.♔d2 ♕xa1 z równą pozycją) 2...e3+ 3.♔xe3 ♔g2 4.b6 h2 5.b7 h1=♕ 6.b8=♕ ♕g1+ (albo 6...♕c1+) prowadzi do takich pozycji, w których białe nie mają gwarantowanej wygranej.
2.b5 a3 3.b6 a2 4.b7 a1H 5.b8H+ Kh1

6.Hb7+ Hetman metodą "schodkową" zbliża się do króla, nieustannie szachując.
6...Kh2 7.Hc7+ Kh1 8.Hc6+ Kh2 9.Hd6+ Kh1 10.Hd5+ Kh2 11.He5+ Kh1 12.He4+ Kh2 13.Hf4+ Kh1

14.Hf3+ Kh2 15.Hg3+ Kh1 16.Hxh3# 1-0

Paweł Z. Kruza i Adam Umiastowski

Vistula Chess Monthly

Logo Vistula