Mistrz Waldemar Świć uczy
Odtrutka (57)

     Bywa tak, że z racji zajęć trenerskich ogladam setki partii, niestety w większości niezbyt porywających. Duża ilość błędów, trudnych do zrozumienia decyzji, pozbawionych spójności zamysłów, doprowadzają mnie z czasem do stanu zniechęcenia.
Używam wówczas odtrutki w postaci takich partii jak poniższe, gdzie wszystko błyszczy i skrzy się, że aż miło popatrzeć. Zresztą popatrzcie sami.
Partia hiszpańska C78
Bronstein,D - Evans,L
Mecz ZSRR-USA Moskwa 1955
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Gb5 a6 4.Ga4 Sf6 5.0-0 b5 6.Gb3 d6 7.c3 Niczego nie daje 7.Sg5 d5! 8.ed5 Sd4 9.We1 Sb3 10.We5+ Ge7 11.ab3 0-0 i czarne mają wystarczającą rekompensatę za ofiarowany materiał. 7...Sa5 8.Gc2 c5 9.d4 Hc7 10.Sbd2 g6!?

Bronstein-Evans

Inny charakter miałaby gra po 10...Ge7. Białe nie mogłyby wykorzystać swej przewagi rozwojowej w tak efektowny sposób. W stosunku do klasycznego wariantu Czigorina białe zaoszczędziły tempo nie wykonując posunięcia h3. To pozwala im na energiczne działania.
11.b4! cb4 12.cb4 Sc6 13.Gb2! Gg7 14.Wc1 Gb7 15.Gb3 He7

Bronstein-Evans

Czarne wzmocniły punkt e5. Jeszcze chwila i czarny król będzie bezpieczny.
16.Wc6!!
Gdy król jest w centrum, to możliwe są takie uderzenia. Możliwe i konieczne, bo inaczej płomień inicjatywy zgaśnie. Jasne, że Bronstein nie przewidział wszystkich konsekwencji tego uderzenia, ale zastanówmy się jak mogłaby się rozwijać ta partia bez ofiary na c6?.
16...Gc6 17.de5 Sh5 18.g4! Sf4 19.ed6 Hd7

Bronstein-Evans

Białe mają wystarczającą rekompensatę materialną oraz aktywną pozycję. Wydaje się jednak, że tym skokiem czarne mają szansę na przeżycie, jednak nadchodzi nowa fala ataku...
20.Se5! Sh3+ 21.Kh1 Lepsze było 21.Kg2
21...Ge5 22.Ge5 f6 23.Gg3 Kf8 24.Kg2 Sg5 25.h4! Sf7 26.Ha1! Se5 27.g5 We8 28.Hd4 Hg4

Bronstein-Evans

29.f3 Czarny hetman zostaje odrzucony i po skonsolidowaniu pozycji białe pionki ruszają do natarcia.
29...Hd7 30.gf6 Sf7 31.e5 g5 32.We1 gh4 33.e6 Hc8

Bronstein-Evans

34.Hh4 We6 35.We6 Ge8 36.We7 Hc1 37.We8+ Ke8 38.He4+ Kd8 39.He7+ Kc8 40.Ge6+ Kb8 41.Hc7+ Hc7 42.dc7+ Kb7 43.Gf7 Wf8 44.Gd5+ 1-0

Obrona sycylijska [B30]
Bronstein,D - Zaitsev,A
Berlin 1968
1.e4 c5 2.Sc3 e6 3.Sf3 Sc6 4.Gb5 Sd4 5.Gd3 Sf3+ 6.Hf3 Gd6

Bronstein-Zajcew

7.He3 To nietypowe posunięcie ma na celu utrudnienie rozwoju czarnych. Na Se7 nastąpi Sb5.
7...e5 lepsze było 7...b6 8.f4 Ge7 9.e5 d5 8.Sb5 He7 (8...Ge7 9.Hg3 a6 10.Hg7 Gf6 11.Sd6+ Ke7 12.Sf5+)
9.b4! Ta ofiara w stylu gambitu sycylijskiego ma na celu aktywną grę na skrzydle hetmańskim.
9...cb4 10.Hg3 Gb8 11.Hg7 Hf6 12.Hf6 Sf6

Bronstein-Zajcew

13.a3! Prędzej czy później czarne zbiją tego pionka i Wa1 wejdzie do gry.
13...d5 14.f3 Wg8 15.g3 Gh3 16.ed5 Gg2 17.Wg1 Gf3

Bronstein-Zajcew

18.d6! ratując pionka białe jednocześnie wyłączają z gry Wa8 i Gb8.
18...ba3 19.Wf1 e4 20.Ge2! Wg5 21.c4 Można było także grać 21.Gf3 ef3 22.Wf3 Wb5 23.Wf6, ale Bronstein nie chciał upraszczać pozycji.
21...a6 22.Wa3 Ge2 23.Ke2 Sd7 24.d4 Teraz dla odmiany białe wprowadzają Gc1 do gry i czarne mają coraz to trudniejszą obronę.
24...ed3+ 25.Kd3 Wc5 26.Gf4 f6

Bronstein-Zajcew

27.Kd4! b6 28.We1+ Kd8 29.We6 Białe podtrzymują napięcie. Błędne byłoby 29.Wae3 Se5; lub 29.Sc7 Gc7 30.dc7+ Kc8 31.We8+ Kb7 32.Wa8 Ka8 33.Wa6+ Kb7 34.Wa2 Se5 i czarne mogą się bronić.
29...Se5? Więcej szans dawało 29...Kc8 30.We8+ Kb7 31.We7 Kc6 32.Wh7 Se5
30.Ge5 fe5+ 31.We5 Wc4+ 32.Kd5 Wc5+ 33.Ke6 We5+ 34.Ke5 Kd7 35.Kd5 a5 36.Wa4! Kończący manewr 36...h5 37.Wf4

Bronstein-Zajcew

Czarne poddały się, gdyż grają bez dwóch figur!. W obu partiach wykorzystałem uwagi D.Bronsteina

Mistrz Fide

Trener I klasy MF Waldemar Świć


http://szachowavistula.pl/vistula/

vistula (at) astercity (at) net

Valid XHTML 1.0 Transitional