Mistrz Waldemar Świć uczy
Mistrz i artysta (1) (71)

      Wiaczesław Ragozin, bo o nim mowa, w pełni zasłużył sobie na taki tytuł. Stanie się to jasne po obejrzeniu choćby kilku jego partii.
Ragozin był zwolennikiem skomplikowanych, nasyconych taktyką rozwiązań. Przez wiele lat współpracował z Michaiłem Botwinnikiem, był mistrzem świata w grze korespondencyjnej i delegatem radzieckim na kongresy FIDE.
Zacznijmy od partii treningowej, która, jak uważa Botwinnik, powinna nam pozwolić zrozumieć "problem Ragozina".
Obrona sycylijska B84
Botwinnik - Ragozin
Zaczerienie, 1936
1.e4 c5 2.Sf3 e6 3.d4 cd4 4.Sd4 Sf6 5.Sc3 d6 6.Ge2 a6 7.Ge3 Hc7 8.a4 b6 9.f4 Gb7 10.Gf3 Sbd7 11.He2 Nie będę komentował fazy debiutowej, wystarczy spojrzeć na rok rozegrania partii. W każdym razie pomysł białych mający na celu odrzucenie czarnych figur poprzez g2-g4 nie dał się zrealizować w takiej postaci, jaką sobie założył Botwinnik.
11...Ge7 12.0-0 0-0 13.g4 Białe dążyły do tego posunięcia i nie było wątpliwości, że Ragozin zagra d6-d5. Tyle, że powstała pozycja, którą Botwinnik ocenił nieprawidłowo. Liczył, że pionek e4 stanie się słabością. Jednak stało się to za cenę osłabienia skrzydła królewskiego oraz zwiększenia aktywności czarnych figur.
13...d5 14.e5 Se4 15.Se4 de4 16.Gg2 Gd5 17.Wfc1 Wac8 Słabsze byłoby 17...a5 18.Gf2 Sc5 19.Sb5 Hb7 20.Sc3 Gc6 21.We1.
18.Gf2 Nie można 18.Ha6 Gc4 19.Sb5 Hc6 z groźbą Wa8.
18...Sc5 19.b4

Botwinnik-Ragozin

Botwinnik tak komentuje to posunięcie: "konsekwentne, ale słabe" i uważa, że należało grać 19.We1 Hd7 20.b3 f6, choć i tu pozycja czarnych jest wyśmienita.
19...Sd3!! Materialnie czarne tracą na tej kombinacji, ale ich figury uzyskują wspaniałe współdziałanie.
20.cd3 Hc1+ 21.Wc1 Wc1+ 22.Gf1 Wfc8! 23.Hb2 Lub 23.Hd2 ed3 24.Ge3 Wa1.
23...ed3 24.b5 ab5 25.ab5 Wd1! 26.Sc6 Gf8 27.Gb6 d2! 28.Hc2 Gf3 0-1

A teraz ciekawa partia, też typowa dla Rogozina, zagrana w wariancie debiutowym noszącym jego nazwisko.
Obrona Ragozina E33
Riumin,N - Ragozin,V
Leningrad, 1934
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Gb4 4.Hc2 d5 5.e3 0-0 6.Sf3 Sc6

Riumin-Ragozin

Właśnie to ustawienie skoczka przed pionkiem c jest charakterystyczne dla Obrony Ragozina. Przeczy to idei rozbijania centrum poprzez c7-c5. Jednak czarne mają pomysł na rozwiązanie sytuacji w centrum! Zamierzają naciskać figurami na centrum i w rezultacie dojść do e6-e5, uwalniając gońca c8.
7.a3 Oto fragment partii pokazujący, jak czarne mogą rozwiązać sytuację w centrum: 7.Gd2 We8 8.a3 Gf8 9.Wd1 e5! 10.cd5 Sd4 11.ed4 ed4+ 12.Se2 Hd5 13.Ge3 c5 14.Sfd4 cd4 15.Wd4 He5 z aktywną grą.
7...Gc3+ 8.Hc3 Gd7 9.b4 Aby nie pozwolić czarnym na swobodną grę po białych polach białe powinny grać:
9.b3 a5 10.Gb2 a4 11.b4 dc4 12.Gc4 Sa7 13.d5 ed5 14.Gd5 Sb5 15.He5 Sd6 16.0-0. Słabsze jest 9.Gd3 a5 10.0-0 a4 11.Gd2 Sa5 12.Se5 dc4 13.Sc4 Sb3.
9...a5! 10.b5? Falanga białych pionków wygląda imponująco, ale czarne jak zobaczymy poradzą sobie z tym problemem. Należało grać 10.Wb1 (Ragozin).
10...Sa7 11.a4 c6! 12.Ga3 We8 13.Wb1 dc4 14.b6?

Riumin-Ragozin

Krytyczna pozycja. Riumin nie mógł się pogodzić z tym, że po 14.Gc4 cb5 15.ab5 Sd5 16.Hd3 czarne mają dobrą pozycję i postanowił zagrać na komplikacje.
14...Sb5!? Odpowiedz charakterystyczna dla stylu gry Ragozina!
Można było oczywiście grać "grzeczniej" 14...Sc8 lub 14...Sd5.
15.ab5 cb5 16.Se5 Riumin odrzucił wariant 16.Gc4 bc4 17.Hc4 Wc8 z następnym Gc6 w którym czarne przechwytywały inicjatywę.
16...b4 17.Hc1 (17.Gb4? Sd5) 17...Gb5! Czarne wszystkim siłami walczą o zachowanie swej falangi pionkowej.
18.Ge2 Zarówno po 18.Gb4 ab4 19.Wb4 Hd5 20.f3 Wec8 21.Sc4 Wc6, jak i po 18.Gc4 Gc4 (18...Wc8 19.Gb5) 19.Hc4 ba3 20.Hb3 Sd5 21.Ha3 Wa6 przewaga czarnych jest oczywista.
18...Wc8 19.Gb4 ab4 20.Wb4 Ga6! 21.0-0 Białe nie mogą uniknąć straty pionka. Jeśli 21.Gf3, to Sd5! 22.Gd5 ed5 23.0-0 We6 z dalszym ...f6 i Wc6 ( Ragozin).
21...Sd5 22.Wb1 Sb6 23.Ha3 f6 24.Sf3 Sd5 25.Sd2 f5 26.Sf3 He7 27.Ha5 Hd6 28.Se5 b5 29.Gf3 We7 30.Wfc1 Wec7 31.Wa1 Wa7 32.Sd3

Riumin-Ragozin

32...Wca8! 33.Sc5 Lub 33.Gd5 Hd5 34.Sb4 Hg2+ 35.Kg2 Gb7+-+
33...e5 34.Gd5+ Hd5 35.Wab1 (35.Sa6 Wa6 36.Ha6 Wa6 37.Wa6 b4-+)
35...Gb7 36.e4 Hc5 i białe poddały się (0-1).

Na zakończenie tej części opowieści o twórczości Ragozina proponuję zdanie do rozwiązania.
Ragozin - Noskow
Leningrad, 1929

Ragozin-Noskow

Białe zaczynają i wygrywają.

Warto powracać do twórczości tego wielce oryginalnego gracza, co też chętnie uczynię już wkrótce.

MF Waldemar Świć
Trener I klasy

http://szachowavistula.pl/vistula/

e-mail

Valid XHTML 1.0 Transitional