Mistrz Waldemar Świć uczy

Jedna figura stoi źle - cała partia stoi źle (2). (36)

Chciałbym wrócić jeszcze do tematu rozpatrywanego w poprzednim odcinku. Pokazałem tylko fragment partii, sygnalizując tym samym istnienie ciekawego elementu strategii.
W teorii debiutów możemy znaleźć warianty, w których przez lata trwała walka o wykazanie, że jedna z figur stoi źle i próby wykorzystania tego w ocenie całego wariantu.
Oto jeden ze znanych wariantów obrony królewsko-indyjskiej
 
Izeta - Mecking
Linares 1995
Obrona królewsko-indyjska E66
1.Sf3 Sf6 2.c4 g6 3.g3 Gg7 4.Gg2 0-0 5.d4 d6 6.Sc3 Sc6 7.0-0 a6 8.d5 Sa5 9.Sd2 c5 W tym wariancie skoczek pozostaje na polu a5 niekiedy nawet przez całą partię. W związku z tym czarne muszą mieć wyostrzoną uwagę aby skoczek nie został całkowicie odcięty od możliwości brania udziału w grze.
10.Hc2 Wb8 11.b3 b5 12.Gb2 Gh6 13.f4 bc4 14.bc4

Izeta-Mecking

Pozycja widoczna na diagramie stała się ważna dla teorii po całej serii prób z innymi posunięciami.
14...e5 Zainteresowanym dziejami tego wariantu polecam do zbadania także 14...Sg4!?. Praktyka pozytywnie ocenia powstałe po tym komplikacje.
15.dxe6 Ge6 16.Sd5

Izeta-Mecking

16...Wb2! Tylko tam czarne mogą podtrzymać inicjatywę. Po 16...Gd5 17.cd5 Sg4 18.Sb3 f5!? 19.h3 Sf6 20.Sd2!? białe stoją wyraźnie lepiej.
17.Hb2 Gg7 18.Hc1 Czarne nie mają problemów także po innych odejściach hetmana np.: 18.Hc2 Sd5 19.cd5 Ga1 20.Wa1 Hf6 21.Wd1 Hd4+ 22.Kh1 Gf5! 23.Ge4? Sc4! 24.Hd3 Hd3 25.ed3 Gg4 Georgiew - Piket, Amsterdam 1985; 18.Ha3 Sc4 19.Sc4 Sd5 20.Wac1 Sb4 21.Wfd1 d5 22.Kh1 dc4! 23.Wd8 Wd8.
18...Gd5 Ta wymiana spotykana jest w praktyce turniejowej najczęściej. Słabsze wydaje się bicie skoczkiem i pozostawienie sobie białopolowego gońca: 18...Sd5?! 19.cd5 Ga1 20.Ha1 Gg4 21.We1f6 22.Hc3 Hc7 23.h3 Gc8 24.Se4 Hd8 25.Sd6 Hd6 26.Ha5 g5 27.Hd2 gf4 28.Hf4?! (28.gf4? f5 29.He3!), ale możliwe jest pozytywnie oceniane przez uczone "księgi" 18...Sg4.
19.Gd5 Inną ciekawą, wartą dalszego badania jest pozycja powstała po 19.cd5 Sg4 20.e4!? Ga1!? 21.Ha1 Nie jest tu jasne, czy czarne czynią słusznie oddając czarnopolowego gońca. Zobaczymy podobną możliwość za chwilę.
19...Sxd5 20.cd5 Hf6 Pozbycie się czarnopolowego gońca w celu wyrównania materiału może być bardzo ryzykowne. 20...Ga1 21.Ha1 We8 22.e4 Hc7

Izeta-Mecking

Na diagramie widzimy jedną z pozycji ilustrującą na jakie problemy mogą natknąć się czarne przy graniu tego wariantu. Białe dokonują przełomu w centrum, wykorzystując między innymi pozycję skoczka na a5: 23.e5 de5 24.Se4 Kg7 25.d6 Hc6 26.fe5 He4 27.e6+ Kh6 28.Hc1+ g5 29.h4 He5 30.Hg5+ 1-0, Izeta-Agnos, Paryż 1996.
Można także próbować 20...He7 21.Wb1 He2 22.Hd1 He3+ 23.Kh1 i teraz należało grać 23...Sc4!??
Celowo przytaczam komentarz jednego z grających. Ten zestaw znaków ma nam dodać otuchy, że jeszcze możemy walczyć. Czarne zagrały jednak 23...c4 i po 24.We1 Ha3 25.Se4 Wc8 26.Wb6 c3 27.Hd3 Ha2 28.Ha6 Wf8 29.Wb5 c2 30.Wa5 Hb1 31.Hf1 Wb8. Prosto wygrywało 32.Wa4! Białe zagrały jednak 32.Wa8 i partia zakończyła się remisem. Stohl,I - Kindermann Niemcy 1997.

21.Wb1 Hd4+ 22.Kg2 Hd5+ 23.Sf3 Ha2 24.Hd2 Hd2 Czarne nie powinny mieć żadnych problemów. Mają wystarczającą rekompensatę zarówno materialną jak i pozycyjną. 25.Sd2 We8 26.Kf3 d5 27.Wb6 Gc3 28.Sb3 Sb3 29.Wb3 d4 30.Wfb1 Gb4 31.e3 de3 32.We3 Wd8 33.Wbb3 a5 34.Wbd3 Wc8 35.Wd7 c4 36.We2 c3 37.Wc2 h5 38.Ke4 Kg7 39.Kd3 We8 40.We2 We2 41.Ke2 Kf6 42.Kd3 Ke6 43.Wc7 Kf6 44.h3 Ke6 45.Ke4 Kd6 46.Wc4 Ke6 47.Kd4 Kf5 48.Ke3 Ke6 49.Ke4 Kd6 50.Kd4 Ke6 51.Ke4 Kd6 52.Kd4 1/2

Wydaje się, że praktyka ostatnich lat daje czarnym nadzieję na przeżycie w tym wariancie. Przynajmniej w tym odgałęzieniu.
 
Waldemar Świć
Trener I klasy, MF
 

http://szachowavistula.pl/vistula/
szachowa_vistula (at) o2 (at) pl

Valid HTML 4.01!