Otwarty Turniej Szachowy o Mistrzostwo Województwa Świętokrzyskiego

Kielce 2000

KOMUNIKAT

CEL I ZADANIA:

Wyłonienie szachowego Mistrza Województwa Świętokrzyskiego na rok 2000. Popularyzacja sportu szachowego integracja środowiska szachowego w regionie.

TERMIN I MIEJSCE:

Zawody rozegrane zostaną dnia 30.11-21.12.2000 r. Miejsce rozgrywek ogłoszone zostanie do dnia 29.11.2000 (zależne od liczby uczestników).

ORGANIZATORZY:

Świętokrzyski Związek Szachowy w Kielcach Centrum Internetowe "STAMP", wydawnictwo "Kolporpress", KS "Kolejarz" , UKS "KIKS".

ADRESY KONTAKOWE I PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ:

Monika Sęk (po 20.00) tel. (0-41) 361-01-45, Teresa Cieśla tel. (0-41) 368-84-70, fax - (0-41) 34-30-307, E-mail - stamp@kielce.com.pl.

PROGRAM TURNIEJU:
UCZESTNICY I ZGŁOSZENIA

W zawodach mogą brać udział wszyscy chętni, którzy do dnia 29.11.2000 potwierdzą swój udział w imprezie.

WPISOWE:

10 zł dzieci i młodzież do lat 18-tu, 20 zł pozostali uczestnicy (bez licencji na 2000 rok - dodatkowo 2 zł). Opłaty na miejscu. Całość wpisowego przeznaczona na nagrody, ubezpieczenie i opłaty turniejowe.

WYŻYWIENIE:

We własnym zakresie.

SYSTEM ROZGRYWEK:

System szwajcarski na dystansie 9 rund. Tempo gry 90min/30pos + 30min na dokończenie partii (obowiązuje zapis szachowy). Punktacja pomocnicza: skrócony system wartościowania Bucholtza; pełny Bucholtz; progres.

SĘDZIOWANIE:

Sędzią głównym turnieju jest pan Jerzy Hanus. Obowiązują przepisy gry FIDE.

NAGRODY:

Puchary i nagrody pieniężne dla 3-ch najlepszych zawodników. Dyplomy i upominki dla wszystkich startujących. Szczegółowy podział nagród podany zostanie w trakcie trwania turnieju.

INFORMACJE DODATKOWE:

Zawodnicy obowiązani są do posiadania kompletu szachów wraz z zegarem szachowym. Na sali obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

Świętokrzyski Związek Szachowy

 

 
Historia