Moda się zmienia 2

Pisaliśmy już o wariancie obrony Caro-Kann 4... Sf6 5.Sxf6+ gxf6 w wykonaniu arcymistrza Dawida Bronsteina. Dekadę później Bronstein spotkał się w tym otwarciu z Michaiłem Talem. Partia była jedną z ośmiu rozegranych w meczu symultanicznym, dwóch słynnych arcymistrzów, zawsze skłonnych do ekscentrycznych zachowań. Tym razem Dawid Bronstein nie sprostał zadaniu i uległ silnemu atakowi przeciwnika.

Tal, Mikhail -- Bronstein, David I
sim m Tbilisi GEO 1982 1-0 B16m
1.e4 c6 2.d4 d5 3.♘c3 dxe4 4.♘xe4 ♘f6 5.♘xf6+ gxf6 6.c3 ♗f5 7.♘f3

7... ♕c7 Bardziej udaną grę zademonstrował Wiktor Korcznoj.
Popovic, Petar -- Korchnoi, Viktor 1/2-1/2 (68 pos.) Titograd, 1984 7...♘d7 8.g3 ♘b6 9.♗g2 ♕d7 10.O-O ♗h3 11.♗xh3 ♕xh3 12.a4 ♕h5 13.a5 ♘c4 14.b3 ♘d6 15.c4 e6 16.♗a3 ♖d8 17.a6 b6 18.♕e2 ♗e7 19.♖fe1 O-O 20.♗b2 ♖fe8 z dobrą pozycją.
Nieźle poradzili sobie także inni gracze:
Sokolov, Andrei -- Spraggett, Kevin 0-1 (67 pos.) Clermont Ferrand, 1989 7...e6 8.♗e2 ♕c7 9.♘h4 ♗g6 10.O-O ♘d7 11.♖e1 O-O-O 12.♗f1 ♗d6 13.g3 f5 14.♘g2 ♖hg8 15.♗g5 ♖de8 16.c4 f6 17.♗h6 c5 18.b4 cxd4 19.c5 ♗f8 20.♗xf8 ♖gxf8.
Short, Nigel D -- Seirawan, Yasser 0-1 (56 pos.) Amber-rapid 02nd, 1993 7...♘d7 8.g3 ♕a5 9.♗g2 ♕b5 10.a4 ♕d3 11.♕xd3 ♗xd3 12.♗e3 a5 13.O-O-O ♗e4 14.♘h4 ♗xg2 15.♘xg2 ♘b6 16.b3 ♘d5 17.♗d2 e6 18.♔c2 O-O-O 19.♘e1 h5 20.h4 ♗h6.
8.g3 ♘d7 9.♗g2 O-O-O 10.O-O e6 11.♕e2 ♗d6 12.c4 c5 13.b4 cxb4 14.c5 ♗e7 15.♘h4 ♗g6 16.♘xg6 hxg6 17.♖b1 ♘b8 18.♗f4 ♕d7 19.♗xb8 ♔xb8 1-0 Wygrana białych jest oczywista 19...♔xb8 20.♖xb4 a5 21.♖xb7+ ♕xb7 22.♗xb7 ♔xb7 23.♕b5+ ♔c7 24.♕xa5+ ♔c6 25.♕a6+ ♔d7 26.♕a4+ ♔c7 27.♕a7+ ♔c6 28.♖b1.

Vistula Chess Monthly

Logo Vistula