Międzynarodowe Szachowe Mistrzostwa Małopolski

Kraków 2001

Kraków 28.04 - 6.05.2001 
 
ORGANIZATOR: Małopolski Zwi±zek Szachowy
 
TERMIN I MIEJSCE 28.04.2001 - 6.05.2001
Hotel Optima, Kraków, ul. Malborska 65-67
Biuro zawodów: hotel "Optima" czynne od godz. 10 rano, 27.04.01
 
SYSTEM ROZGRYWEK
System szwajcarski, IX rund. Obowi±zuj± aktualne przepisy FIDE.
 
WYŻYWIENIE I ZAKWATEROWANIE
Hotel – pokoje 2,3,4; cena 50-60 zł/dzień
Internat – pokoje 4,5; cena 45 zł/dzień
 
ZGŁOSZENIA I INFORMACJA
Zgłoszenia i wpisowe (ksero wpłaty) należy przesyłać do dnia 10.04.2001 na adres:
JAN KUSINA 31-519 Kraków, ul. Chrobrego 3 "B" tel./fax. (012)411-48-01 e-mail:jkusina@mzszach.I.pl
 
Wpisowe wpłacone po 10.04 wzrasta o 20 zł.
ZGŁOSZENIE powinno zawierać: nazwisko i imię, kategorię, ranking, datę urodzenia (dzień, miesi±c, rok), klub, informacje dotycz±ce zakwaterowania i wyżywienia.
 
WPISOWE należy wpłacać na konto:
Małopolski Zwi±zek Szachowy
PKO BP S.A. I/O Kraków 10202892-163255-270-1
 
TERMINARZ MISTRZOSTW
 • 27.04
 • od 10.00 - przyjmowanie zawodników
 • 28.04
 • do 10.00 - przyjmowanie zawodników
 • 12.00 – wywieszenie list startowych
 • 14.45 – otwarcie Mistrzostw
 • 15.00 – runda I
 • 29.04
 • 15.00 – runda II
 • 30.04
 • 15.00 – runda III
 • 1.05
 • d z i e ń   w o l n y
 • Błyskawiczne Mistrzostwa Małopolski
 • 2.05
 • 15.00 – runda IV
 • 3.05
 • 8.30 – runda V
 • 15.30 – runda VI
 • 4.05
 • 15.00 – runda VII
 • 5.05
 • 15.00 – runda VIII
 • 6.05
 • 9.00 – runda IX
 • 15.30 – zakończenie Mistrzostw, wręczenie nagród
 
IMPREZY TOWARZYSZˇCE
 • Wycieczka do Ojcowa
 • Wycieczka do ogrodu botanicznego
 • Wycieczka do ZOO
 • Wycieczki po zabytkach Krakowa
 • Inne imprezy wg życzeń uczestników
 
UWAGI
 • Organizator zapewnia sprzęt szachowy.
 • Zawodnicy ubezpieczaj± się sami.
 • Rezerwacja noclegów tylko dla osób, które opłaciły wpisowe do 10.04.01 i przesłały potwierdzenie wpłaty.
 • Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu rozgrywek.
 
GRUPY TURNIEJOWE
Grupa Zawodnicy Tempo gry Nagrody (zł) Wpisowe
AELO FIDE40 move/2 h + 1 h3.000 2.000 1.000 rzeczowe80
B1800-200030 move/1,5 h + 1 h600 rzeczowe do X50
Cponiżej 180030 move/1,5 h + 1 h300 rzeczowe do X30

 

 
Historia