XX Memoriał Stanisława Gawlikowskiego Amplico AIG Life

Warszawa 2001

Program XX Memoriału Stanisława Gawlikowskiego o Turniej Szachowy Amplico AIG Life 15 - 16 XII 2001
o Mistrzostwa Warszawy w Szachach Błyskawicznych 15 XII 2001, godz. 18.00
pod honorowym patronatem Prezydenta Warszawy
rozgrywany w ramach XX Memoriału Stanisława Gawlikowskiego
Warszawa 15 - 16 XII 2001
TURNIEJ SZACHOWY AMPLICO AIG LIFE
 
Komunikat Organizacyjny
1. Sponsor generalny: AMPLICO AIG LIFE
2. Organizator: KS "Polonia"
3. Komitet Organizacyjny:
Dyrektor: Marek Bartel tel. biuro: (22) 870 27 04, tel. kom: 0-501 404 137 e-mail: m.bartel@poczta.jzk.pl
Zastępca Dyrektora: Maria Macieja tel. dom: (22) 671 73 88, tel. kom: 0-605 145 991 e-mail: janmac@mg.gov.pl
4. Patronat medialny: PAP, "Życie Warszawy", Warszawski O¶rodek Telewizyjny, Cronix Sp. z o. o.
5. Witryna internetowa: www.amplicolife.pl Zawierać będzie między innymi publikowana na bież±co listę zgłoszenia, transmisję on-line partii czołówki turnieju
6. Termin, miejsce: 15-16.12.2001 r., Warszawa, K.S. „Polonia”, ul. Konwiktorska 6, gmach główny, hala sportowa
7. Warunki uczestnictwa: Zapisy w KS "Polonia" do 10.12.2001 r. na adres: janmac@mg.gov.pl lub m.bartel@poczta.jzk.pl fax.: (22) 671 73 88, (22) 635 12 51 tel.: (22) 635 18 93
Zgłoszenia po terminie (10.12.2001):
Wymagana zgoda organizatora, wpisowe wyższe o 20%. Zawodnicy zgłaszaj±cy się´ po godz. 9:00 w dniu zawodów mog± zostać dopuszczeni jedynie od drugiej rundy.
Zgłoszenie winno zawierać:
• Nazwisko i imię´
• Tytuł¸ szachowy i aktualny ranking
• Narodowo¶ć i przynależno¶ć klubowa
• Dat´ urodzenia
Wpisowe:
zgłoszenia do 10.12.2001 juniorzy do lat 18-stu oraz seniorzy powyżej 60 roku życia – 30 zł,
pozostali – 60 zł.
zgłoszenia po 10.12.2001 (+20%)
juniorzy do lat 18-stu oraz seniorzy powyżej 60 roku życia – 36 zł,
pozostali – 72 zł¸
Opłaty:
• przelewem/przekazem na konto KS „Polonia”:
bank PKO BP I O/W-wa, Nr 27 10201013 122621476 do dnia 10.12.2001 (proszę´ dokładnie wymienić jakich zgłoszonych zawodników opłata dotyczy)
• w dniu 14.12.2001r. w godz. 9:00 – 18:00 w siedzibie KS „Polonia”, ul. Konwiktorska 6
• w dniu zawodów 15.12.2001r. w godz. 8:00 – 9:00 w sali gry - opłata wyższa o 50% w stosunku do ustalonego na podstawie terminu zgłoszenia wpisowego.
Zawodnicy zagraniczni, pod warunkiem uprzedniego dokonania zgłoszenia, mog± opłacić wpisowe w sali gry w godz. 8:00 – 9:00 bez konieczno¶ci ponoszenia dodatkowych kosztów.
Bez opłat: arcymistrzowie i arcymistrzynie oraz zawodnicy KS „Polonia Warszawa, którzy opłacili składki klubowe za rok 2001, pod warunkiem zachowania terminu zgłoszenia do 10.12. 2001r.
Weryfikacja uczestnictwa:
Ostateczna lista osób dopuszczonych do turnieju zostanie wywieszona do weryfikacji przez uczestników o godz. 9:30 w sali gry. Wszelkie uwagi i ewentualne poprawki opublikowanej listy do godz. 9:40.
8. System rozgrywek:
Wszyscy zawodnicy rozegraj± turniej systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund, tempo gry 25 min. na partię´ dla zawodnika, kojarzenie Swiss Perfect.
Po 7 rundzie pierwszych szesnastu zawodników zostanie wył±czonych z turnieju szwajcarskiego i rozegraj± turniej systemem pucharowym, dwie partie odmiennymi kolorami – tempo 15 min. dla zawodnika.
W przypadku remisu (1:1) nast±pi losowanie kolorów bierek i zawodnicy rozegraj± blitza. Graj±cy kolorem białym otrzymuje 6 min. i aby zwyciężyć w meczu musi partię´ wygrać, graj±cy kolorem czarnym otrzymuje 5 min. i do zwycięstwa wystarcza mu remis.
Wszyscy zawodnicy szesnastki graj± cztery mecze, a do ustalenia ostatecznej kolejno¶ci od 1 do 16.
Zasady rozstawienia i rozgrywek pucharowych wywieszone będ± w sali gry przed rozpoczęciem rozgrywek. Pozostali zawodnicy tj. od miejsca 17-tego rozegraj± kolejne cztery rundy systemem szwajcarskim.
9. Terminarz zawodów:
Sobota, 15 grudnia - 7 rund systemem szwajcarskim
pierwsza runda godz. 9.45
druga runda godz. 11.00
trzecia runda godz. 12.00
czwarta runda godz. 13.00
przerwa obiadowa godz. 14.00 - 15.00
pi±ta runda 15.00
szósta runda 16.00
siódma runda 17.00
Niedziela, 16 grudnia - turniej pucharowy
1/8 finału (dwie partie + ew. dogrywka) – godz. 10.00
ćwierćfinał¸ – godz. 11.30
półfinał¸ – godz. 13.00
finał¸ – godz. 14.30
Niedziela, 16 grudnia - turniej szwajcarski
ósma runda – godz. 10.15
dziewi±ta runda – godz. 11.15
dziesi±ta runda – godz. 12.30
jedenasta runda – godz. 13.30
10. O kolejno¶ci zajętych miejsc w turnieju szwajcarskim decyduj± kolejno:
suma zdobytych punktów
punktacja Buchholza z odrzuceniem najsłabszego i najlepszego wyniku
pełna punktacja Buchholza
Progress
liczba zwycięstw
Uwaga! Punktacja obliczana jest przy założeniu, ˝e pierwszych szesnastu
zawodników po siódmej rundzie wycofało się´ z turnieju.
11. Fundusz nagród - ogółem brutto 12 075 USD
o Nagrody w turnieju głównym (pierwsza szesnastka) – 9 275 USD
za miejsce pierwsze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 USD
za miejsce drugie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500 USD
za miejsce trzecie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 USD
za miejsce czwarte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 USD
za miejsce pi±te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 USD
za miejsce szóste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 USD
za miejsce siódme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425 USD
za miejsce ósme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 USD
za miejsce dziewi±te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375 USD
za miejsce dziesi±te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 USD
za miejsce jedenaste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 USD
za miejsce dwunaste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 USD
za miejsce trzynaste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 USD
za miejsce czternaste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 USD
za miejsce piętnaste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 USD
za miejsce szesnaste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 USD
o Nagrody w turnieju szwajcarskim - fundusz 800 USD
za pierwsze miejsce (siedemnaste w turnieju) . . . . . . . . . 200 USD
za drugie miejsce (osiemnaste w turnieju) . . . . . . . . . . . 180 USD
za trzecie miejsce (dziewiętnaste w turnieju). . . . . . . . . . 160 USD
za czwarte miejsce (dwudzieste w turnieju) . . . . . . . . . . 140 USD
za pi±te miejsce (dwudzieste pierwsze w turnieju) . . . . . 120 USD
o Nagrody specjalne w turnieju - fundusz 2 000 USD
najlepsza kobieta . . . . . . I - 200 USD, II - 150 USD, III - 100 USD
najlepszy senior ur. 1941 lub starszy . . . I - 200 USD, II - 100 USD
najlepszy junior ur. 1983 lub młodszy . . . . . . . . . . . . I - 200 USD
najlepszy junior ur. 1985 lub młodszy . . . . . . . . . . . . I - 150 USD
najlepszy junior ur. 1987 lub młodszy . . . . . . . . . . . . I - 100 USD
najlepszy junior ur. 1989 lub młodszy . . . . . . . . . . . . I - 100 USD
najlepszy junior ur. 1991 lub młodszy . . . . . . . . . . . . I - 100 USD
najlepszy zawodnik bez rankingu FIDE . . I - 200 USD, II - 100 USD
najlepszy zawodnik o rankingu < 2200 ELO . . . . . . . I - 100 USD
najlepszy zawodnik o rankingu < 2300 ELO . . . . . . . I - 100 USD
najlepszy zawodnik o rankingu < 2400 ELO . . . . . . . I - 100 USD
• Nagrody nie s± dzielone.
• Zawodnik ma prawo do otrzymania kilku różnych nagród.
• Wysoko¶ć nagród podana jest w kwotach brutto.
• Podatek wynosi 10%.
• Nagrody wypłacane będ± w PLN wg kursu USD z dnia 01.12. 2001 r.
12. Sędziowanie:
Sędzia główny memoriału - Tomasz Delega, arbiter PZSzach
Obowi±zuj± przepisy gry znowelizowane na Kongresie FIDE w Istambule w 2000 roku (Nowy Kodeks Szachowy 2001)
W partiach granych tempem p-25 i p-15 obowiazuja przepisy Szachów Szybkich.
W partiach granych tempem p-5 (6 min. / 5 min.) obowiazuja przepisy Gry Błyskawicznej
13. Sprawy porz±dkowe
Ze względu na przyjęty system rozgrywek (dwa turniej grane równolegle), zawodnicy proszeni s± o zachowanie ciszy na sali gry. W stosunku
do zawodników, którzy nie zastosuja się do powyższej zasady, sędziowie maj± prawo orzekać następuj±ce kary:
upomnienie odebranie połowy czasu do namysłu w następnej rundzie wykluczenie z kojarzenia następnej rundy
14. Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników we własnym zakresie.