Szachowa Vistula
- Mazowsze i Warszawa

Informacje z Warszawy i Mazowsza 2013

W maju

Zawody dla dzieci do lat 8 7x15 min.

Zawody dla dzieci do lat 10 4x30 min.

Otwarty Turniej Szachowy SZACHBEM dla wszystkich 4x30 min.

W kwietniu

Zawody dla dzieci do lat 8 7x15 min.

Zawody dla dzieci do lat 10 4x30 min.

Otwarty Turniej Szachowy SZACHBEM dla wszystkich 4x30 min.

W marcu

Zawody dla dzieci do lat 8 7x15 min.

Zawody dla dzieci do lat 10 4x30 min.

Otwarty Turniej Szachowy SZACHBEM dla wszystkich 4x30 min.

W lutym

Wakacyjna Szkółka Szachowa

Zawody dla dzieci do lat 8 7x15 min.

Zawody dla dzieci do lat 10 4x30 min.

Otwarty Turniej Szachowy SZACHBEM dla wszystkich 4x30 min.

W styczniu 2013

Zawody dla dzieci do lat 8

Zawody dla dzieci do lat 10

Otwarty Turniej Szachowy SZACHBEM dla wszystkich

Wakacyjna Szkółka Szachowa


http://szachowavistula.pl/vistula/

e-mail