Szachowa Vistula
- Mazowsze i Warszawa

Informacje z Warszawy i Mazowsza 2010

W styczniu

Otwarty Turniej Szachowy (do 12 lat oraz otwarty) Warszawa

Zawody dla dzieci do 8 lat

W grudniu

Otwarty Turniej Szachowy (do 12 lat oraz otwarty) Warszawa

Zawody dla dzieci do 8 lat

W listopadzie

XIV TURNIEJ SZACHOWY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 91 Rocznica Odzyskania Niepodległości Polski

Otwarty Turniej Szachowy (do 12 lat oraz otwarty) Warszawa

Zawody dla dzieci do 8 lat

ZIMOWE ZAWODY SZACHOWE O KATEGORIĘ Warszawa

W październiku

JESIENNE ZAWODY SZACHOWE O KATEGORIĘ

We wrześniu

V Międzynarodowy Turniej Szachowy Węgrów

W sierpniu

MEMORIAŁ NAJDORFA Warszawa

W czerwcu

Otwarty Turniej Szachowy Warszawa

Zawody dla dzieci do 8 lat

Turnieje 10-minutowe Warszawa

W maju

XIV TURNIEJ SZACHOWY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Warszawa

Otwarty Turniej Szachowy Warszawa

Zawody dla dzieci do 8 lat

W kwietniu

Otwarty Turniej Szachowy Warszawa

Zawody dla dzieci do 8 lat

W marcu

Turniej sobotni Warszawa

Zawody dla dzieci do 8 lat

W lutym

Turniej sobotni Warszawa

Zawody dla dzieci do 8 lat

Turnieje 10-minutowe Warszawa

W styczniu

Turniej sobotni Warszawa

Zawody dla dzieci do 8 lat

Turnieje 10-minutowe Warszawa


http://szachowavistula.pl/vistula/

e-mail