V Międzynarodowy Turniej Szachowy o puchar Zamku Malborskiego

Malbork 2002

Komunikat organizacyjny oraz zaproszenie
 
Miejsce rozgrywek
Muzeum Zamkowe w Malborku - sala konferencyjna "Karwan" (na przedzamczu) 14-15.09.2002
 
System rozgrywek
Turniej rozegrany zostanie na dystansie 9 rund systemem szwajcarskim, po 30 min na partię dla każdego z graczy. Obowiązuje zapis partii (do czasu posiadania minimum 5 minut czasu do namysłu)
 
Uczestnictwo i opłaty
W turnieju mogą wystartować zawodnicy posiadający co najmniej III kategorie szachową. Wpisowe wynosi: seniorzy - 50 zł, juniorzy (1984 i młodsi) - 40 zł. Wpisowe należy opłacić do dnia 01.09.2002 przelewem na konto: Miejski Dom Kultury w Malborku, pl. Słowiański 18, BGZ S.A. Malbork 20301228-153777-2706-1100 z dopiskiem: Turniej szachowy - Zamek 2002. Zawodnicy z zagranicy mogą dokonać wpłaty w dniu rozpoczęcia turnieju. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc szachiści z rankingiem do 2100 zostana dopuszczeni do turnieju po akceptacji organizatorów (decyduje kolejność zgłoszen). Wpłat wpisowego prosimy w takim wypadku dokonywać dopiero po otrzymaniu od organizatorów potwierdzenia dopuszczenia do zawodów.
 
Zwolnienia i ulgi
Zawodnicy z tytułem arcymistrza zwolnieni z opłat, zawodnicy z tytułem mistrza międzynarodowego płacą 50% wymienionych kwot. Zawodnicy z rankingiem 2500 i wyższym - możliwość darmowych noclegów.
 
Zgłoszenia
Prosimy, o wcześniejsze, pisemne, zgłoszenie się do rozgrywek na adres: Miejski Dom Kultury, pl. Słowianski 18, 82-200 Malbork z dopiskiem szachy, na adres email jotes@go2.pl lub za pomoca formularza zgłoszeń umieszczonego na stronie internetowej do dnia 01 września 2002.
Uwaga! Zawodnicy, którzy nie dopełnią formalności pisemnego zgłoszenia lub nie opłacą wpisowego w terminie do dnia 1 września 2002 nie zostaną dopuszczeni do turnieju (nie dotyczy zawodników z zagranicy).
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc zawodnicy z rankingiem do 2000 zostana dopuszczeni do turnieju po akceptacji organizatorów (decyduje kolejność zgłoszeń). Wpłat wpisowego prosimy w takim wypadku dokonywać dopiero po otrzymaniu od organizatorów potwierdzenia dopuszczenia do zawodów.
W wyjątkowych wypadkach moąliwy jest start w turnieju zawodników nie zgłoszonych w terminie, jednak warunkiem udziału w zawodach będzie posiadanie sprawnego zegara i kompletu szachów oraz opłacenie wpisowego w wysokości 70 zł.
 
Nagrody
1 m 1500 zł + nagroda rzeczowa ufundowana przez posła T. Cymańskiego + puchar,
2 m 1000 zł,
3 m 800 zł,
4 m 600 zł,
5 m 500 zł,
6 m 400 zł,
7 m 300 zł,
8 m 250 zł,
9 m 200zł,
10 m 100 zł
Ponadto przewidziana jest nagroda po 100 zł dla najlepszego zawodnika w grupach:
dla zawodnika z rankingiem 1800 i niższym,
dla juniora rocznik 1984 lub młodszy,
dla najlepszej pani,
dla najlepszego zawodnika klubu MDK Malbork,
 
Program zawodów
13-14.09.2002 przyjazd zawodników. Biuro zawodów czynne w piatek od 16:00 do 22:00 w Miejskim Domu Kultury w Malborku pl. Słowiański 18.
14.09.2002
Sala konferencyjna Karwan (na przedzamczu)
8:00 - 9:30 Odbiór identyfikatorów wstępu na zamek, informatorów turniejowych weryfikacja zgłoszeń. Dla zawodników zagranicznych oraz dla gości turnieju możliwość załatwienia spraw finansowych.
9:30 - 10:00 Odprawa techniczna i weryfikacja listy startowej.
(Uwaga! Zawodnicy nieobecni na odprawie, (a zgłoszeni do turnieju zgodnie z regulaminem) mogą być dopuszczeni do startu jedynie od II rundy.
10:00 - 10:30 Ceremonia otwarcia turnieju
10:30 - 14:00 Rundy I - III
14:00 - 14:45 Przerwa obiadowa
14:45 - 16:15 Zorganizowane zwiedzanie zamku
16:30 - 19:00 Rundy IV i V
15.09.2002
10:00 - 13:30 Rundy VI - VIII
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 15:00 Runda IX
15:15 Zakonczenie turnieju i wręczenie nagród.
 
Sprawy różne
Dodatkowe informacje mozna uzyskać u kierownika Sekcji Szachowej MDK - Jerzego Skoniecznego: tel/fax służbowy 055 2724023 lub 0601644241
W 1998 roku (wystartowało 38 zawodników) zwyciężył IM Piotr Dobrowolski z Zabrza
W 1999 roku (wystartowało 45 zawodników) zwyciężył Petr Lukinow z Rosji
W 2000 roku (wystartowało 64 uczestników) zwyciężył Wiaczesław Goriaczkin z Ukrainy
W 2001 roku (wystartowało 91 zawodników) zwyciężył Petr Lukinow z Rosji )
Z uwagi na miejsce rozgrywania zawodów (zabytek wpisany na liste UNESCO) zapraszamy do udziału wyłącznie szachistów odznaczający się wysoką kulturą osobistą i zastrzegamy sobie prawo do niedopuszczenia do udziału zawodników bez podania przyczyn.
 
Ważne informacje
Telefon Miejskiego Domu Kultury: 055 2723852, strona MDK Malbork http://republika.pl/zpomorze/