Szachy a Linux 2008

Linux Counter #164782
Systemy unixowe są stworzone do obsługi baz danych. Szachiści używają baz danych obejmujących miliony rekordów, stąd wniosek, że systemy unixowe są stworzone dla szachistów. Oczywiście w najtańszej, najprostszej postaci - Linuksa. Dowolna dystrybucja zawierająca X-Windows może stać się podstawą stworzenia wygodnego środowiska służącego do analizy i przygotowań do zawodów.

Wersja programu Scid 3.6.25, kontynuacje programu Scid

Shane's chess information database - w skrócie - Scid daje możliwość zaopatrzenia się w system, który w zasadzie odpowie na dowolne zapotrzebowanie. Szybka, zajmująca niewiele miejsca aplikacja, oparta na napisanym w skryptowym języku programowania Tcl/Tk interfejsie graficznym, daje ogromne możliwości obróbki posiadanych baz danych.

Scid 3.4

Program autorstwa Shane Hudsona rozwinął się do postaci dojrzałej. Licencja GPL daje pełny wgląd w źródła programu i sprawia, że aplikacja jest dostępna bez opłat. Wersja programu scid 3.6.1 daje podobne możliwości co wielcy komercyjni rywale ChessAssistanta lub ChessBase. Scid posługuje się własnym formatem danych, pozwalającym na bardzo wszechstronny przegląd zgromadzonych partii.

Scid potrafi importować partie ze zbiorów pgn, po dokonaniu konwersji daje możliwość przeglądania całej bazy na kilka sposobów, mamy do dyspozycji tree, czyli drzewo wariantów, statystykę, tworzenie tabeli turniejowej na podstawie zbioru partii, tworzenie kodów debiutowych, analizę pozycji przy pomocy wielu programów, np. Crafty, Yace, Sjeng, bezpośrednie wysyłanie e-maili do przeciwnika, wyszukiwanie i usuwanie zdublowanych partii, eksportowanie wybranych partii do pliku w formacie html dla publikacji w sieci. Możemy masowo poprawiać pisownię nazwisk, nazw turniejów oraz miejscowości. Po zaznaczeniu partii do usunięcia dysponujemy funkcją "uporządkuj bazę" pozwalającą na pozbycie się zbędnego balastu.

Wygenerowana tabela turniejowa, zarówno w przypadku turnieju kołowego, jak i szwajcarskiego obsługuje hipertext, co oznacza, że jednym kliknięciem myszy na nazwisku zawodnika możemy wywołać informację statystyczną dotyczącą jego wyniku. Kliknięcie na wyniku partii ładuje partię do głównego okna. W oknie tabeli możemy sortować kolejność wyświetlania zawodników.

Program wymaga zainstalowanej w systemie biblioteki Tcl/Tk, standardowo dostarczanej z większością dostępnych dystrybucji Linuxa. Zaletą bazy jest szybkość dokonywania wyszukań, wielokrotnie przekraczająca możliwości ChessBase, a nawet niezwykle szybkiego Chessassistanta. Możliwości zadawania pytań bazie danych są ogromne, wystarczające zapewne do codziennej pracy. Program obsługuje swobodnie nawet bazę złożoną z kilkuset tysięcy partii. Bardzo dobrze radzi sobie z obsługą formatu pgn, który z kolei pozwala na wymianę zbiorów między bazami.

Program szybko rozwija się i ma tę przewagę nad poprzednikami, że jest wolnodostępny! W połączeniu z wolnodostępnym programem analitycznym, wolnodostępnymi zbiorami partii szachowych i wolnodostępnym systemem operacyjnym stanowi bardzo atrakcyjną propozycję dla entuzjastów szachów na całym świecie.

Ekrany prezentujące różne funkcje Scida Obrazy Scida
Adres internetowy Shane Hudsona, twórcy Scida http://scid.sourceforge.net/
Adres internetowy Roberta Hyatta, twórcy Crafty ftp://ftp.cis.uab.edu/pub/hyatt/

Kontynuacje programu Scid
Ze względu za brak aktualizacji programu Scid możemy skorzystać z jego kontynuacji w dwóch różnych wersjach:
David Kirkby ChessDB

Pascal Georges Scid wersja 3.6.24


http://szachowavistula.pl/vistula/

e-mail