Felietony

Legendarne kombinacje (Kotow-Keres)

Kotov,A - Keres,P [E24]
Turniej Kandydatów Budapeszt 1950
1.c4 Sf6 2.d4 e6 3.Sc3 Gb4 4.a3 Gxc3+ 5.bxc3 Sc6 6.f3 b6 7.e4 Ga6 8.e5 Sg8 9.Sh3 Sa5 10.Ha4 Se7 W znacznie późniejszej partii mistrz międzynarodowy Jan Adamski grał 10.♕a4 h6 11.♘f4 ♘e7 12.♗d3 O-O 13.h4 d6 14.♗b1 dxe5 15.dxe5 ♗xc4 ze znakomitą pozycją Niklasson, Christer - Adamski, Memorial Jana Makarczyka Łódź 1978.
11.Gd3 0-0 Arcymistrz Mark Taimanow wybrał posunięcie 11... h6 i po 12.♘f2 O-O 13.O-O d5 14.c5 ♗c4 15.♖b1 c6 16.g4 bxc5 17.f4 ♗b3 18.♖xb3 ♘xb3 19.♕xb3 c4 20.♕c2 cxd3 21.♘xd3 uzyskał przewagę - Gutman, Lev - Taimanov, Mark E Riga 1975.
12.Gg5 h6 13.Gh4 d5 Nisko oceniane przez róznych komentatorów posunięcie. Czarne mogły wybierać między 13...d6 14.♘f2 dxe5 15.dxe5 ♕e8, a 13...♕e8 14.♗b1 ♘f5 15.♕c2 ♘xc4 16.♗f2 f6, w obu przypadkach z pewną przewagą.
14.Gb1 g5 15.Hc2

15... Sg6? Czarne wybierają złą metodę "łatania" nieco osłabionej pozycji króla. Solidniejsze 15...f5 16.exf6 ♘f5 17.♗g3 ♕xf6 dawało dobrą grę.
16.Sf4! gxh4 17.Sxg6 We8

18.Sh8 W ciągu trzech posunięć skoczek zdołał stworzyć poważne zagrożenie dla czarnego króla.
18...We7 19.Hh7+ Kf8 20.f4 Sxc4

21.f5 exf5 22.0-0 Gc8 23.Gxf5 Gxf5 24.Wxf5 Ke8 25.Wxf7 Kd7 26.Hf5+ Kc6 27.Hf6+ Kd7 28.e6+ Kc6 Odejście królem na d6 prowadziło do straty hetmana: 28...♔d6 29.♖xe7 ♕xe7 30.♘f7+.
29.Wxe7 Hxh8

30.Wxc7+ Kb5 Bicie wieży nie dawało obrony 30...♔xc7 31.♕e7+ ♔c8 32.♖f1 i nie ma obrony przed Wf8+.
31.He7 a5 32.Hd7+ Ka6 33.Wb1 1-0

Paweł Z. Kruza i Adam Umiastowski

Vistula Chess Monthly

Logo Vistula