Łapanie damy

Jeden z naszych ulubionych tematów tym razem w postaci studium.
W pozycji początkowej niewiele wskazuje na możliwość forsownej wygranej. W końcu czarne mają przewagę pięciu pionów i można mieć nadzieję, że czarny hetman skutecznie pomoże swemu władcy. Jednak to właśnie hetman pierwszy pada ofiarą polowania.

Bron, V
1982

Wygrana białych

1.Ga3+ Kf7 2.Hf5+ Kg7 3.Gf8+ Kg8 Drugie odejście króla także prowadzi do straty hetmana: 3...Kh8 4.Hf6+ Kg8 5.Ge7! Ha8! 6.He6+ Kg7 7.Gf6+! Kg6! ( Łatwego mata po 7...♔f8 8.♕e7+ ♔g8 9.♕g7 mat nie sposób przeoczyć ) 8.Gd8+! Kg7 9.He7+ Kg8 ( albo 9...♔g6 10.♕f6 mat lub 9...♔h8 10.♕f8 mat ) 10.He8+! Kg7 11.Gf6+ Kxf6 12.Hxa8.
4.Hc8! Kf7 Po 4...♕f7 5.♗xh6+ ♕e8 także jest mat 6.♕xe8#.
5.Gc5! Ha5 Innego odejścia nie ma.
6.Hf5+! Kg7 Po drugim odejściu 6...Ke8 (6...♔g8 7.♕f8 mat ) 7.He6+ Kd8 hetman jest zdobywany po szachu 8.Gb6+.
7.Gf8+! 1-0

Paweł Z. Kruza i Adam Umiastowski

Vistula Chess Monthly

Logo Vistula