Szachowa Vistula

Wiktor Kuprejczyk 1949-2017 zwycińôskie partie (win games)


Kronika 2017 (52) Wiktor Kuprejczyk 1949-2017

Copyright © Adam Umiastowski & Tomasz Lissowski 2017
Pismo utworzone dnia 26-12-1997