Szachy w Polonii w XX wieku (cz. 6)

Sekcja szachowa wielokrotnego mistrza drużynowego Warszawy (liga warszawska) z dniem 1/2/1972 przeniesiona została na mocy porozumienia między klubami z Komunikacyjnego Klubu Sportowego „Reduta” do Kolejowego Klubu Sportowego „Polonia”.

10. Turniej o Puchar Bieszczadów. Solina 1-10 X 1972. 1. Plachetka (CSRS) - 9,5 p. z 12, 2. J. Konikowski - 9p., 3. Pithart (CSRS) - 8p., 4. W. Schinzel 7p, 5. W. Dobrzyński 7p. itd.

W. Schinzel – Z. Chojnicki [D98]
Solina, 10.1972
1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 d5 4.Sf3 Gg7 5.Hb3 dxc4 6.Hxc4 0–0 7.e4 Gg4 8.Ge3 c6 9.Hb3 Ha5 „Niepoprawne poświęcenie”.
10.Se5 Ge6 11.Hxb7 Sxe4 12.b4 Sd6 13.Hxa8 Hxb4

14.Gd2? Białe powinny grać 14.Wc1! Ha3 15.Sb1 Hxa2 16.Gd3 Wc8 17.O-O z przewagą wieży przy zabezpieczonym królu.
14...Gh6! „To efektowne posunięcie zmienia raptownie ocenę pozycji” - oceniał mistrz W. Schinzel, przytaczając zapis partii w miesięczniku „Szachy”.
15.Gd3 Jeśli teraz 15.Gxh6 Hxc3+ 16.Ke2, to 16...Hxa1 i nie wolno 17.Gxf8 z powodu 17...Hxa2+ 18.Kf3 Gd5+ 19.Kg3 Se4+ 20.Kh3 Sxf2+ 21.Kh4 Hd2! (cichy ruch; grozi 22...Hf4+) 22.Hxb8 (próba powrotu hetmana do gry; teraz białe grożą matem w jednym posunięciu – Gh6!) 22...Hf4+ 23.g4 Hf6+ 24.Kg3 Sxh1+ 25.Kh3 Hxf1+ 26.Kh4 Hf2+ 27.Kg5 f6+ 28.Kh6 Hxh2 mat. Jeśli białe grają 17.Hxa7, to następuje 17...Sb5 18.Hxe7 Sxd4+ 19.Kd3 Hd1+ 20.Kc3 He1+ (po 21.Kxd4 c5+ białe zostają zamatowane) 21.Kb2 Hxf2+ 22.Kc3 He1+ 23.Kd3 Wc8 i przy równowadze materialnej trwa silny atak przeciwko białemu królowi, nieuchronnie prowadzący do jego zagłady.
15...Gxd2+ 16.Kxd2 Hxd4 17.Sxc6 Przegrywa jeszcze szybciej 17.Sf3 Hxf2+.
17...Sxc6 18.Hxc6 Wc8 19.Hxc8+ Gxc8 Białe giną, gdyż nie zdążyły wprowadzić do gry wież.
20.Wad1 Sc4+ 21.Kc2 Hxf2+ „ ... i czarne łatwo wygrały (0–1).”
Dalej mogło nastąpić 22.Kb3 (albo 22.Ge2 Se3+ względnie 22...Gg4) 22...Sb2 23.Wdf1 Ge6+ 24.Ka3 Hd2 itd.

W. Schinzel – Z. Szymczak [D97]
Solina, 10.1972
1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 d5 4.Sf3 Gg7 5.Hb3 dxc4 6.Hxc4 0–0 7.e4 a6 W owym czasie ruch ten był nowością teoretyczną, groźną zwłaszcza w rękach szachistów węgierskich – Vistula.
8.Hb3 b5 9.e5 Sfd7 10.Ge3 Gb7 11.Sg5 c5 12.Gc4! 12.e6? cxd4 13.exf7+ Kh8 14.Se6 Hb6 15.Sxf8 dxe3.
12...cxd4 13.Gxf7+ Kh8 14.Gxd4 Sc6 15.Ge3 15.0–0–0 Sxd4 16.Wxd4 Gxe5 (16...Sc5 17.Hd1 Hb6) 17.Wh4.
15...Sdxe5

16.Se6? Przegrywający błąd, właściwe było 16.Wd1! Hb8 17.Gd5 z obustronnymi szansami; 16.Hc2? Hd3 17.Gb3 Hxc2 18.Gxc2 Sb4.
16...Sa5 17.Sxd8 17.Ha3 b4 18.Ha4 Hd6 19.Sxf8 Sxf7 20.Wd1 Hc6 21.Hxb4 Hxg2 22.Ke2 Wxf8 23.Hxa5 Hg4+ 24.Kd2 Se5–+.
17...Sxb3 18.Gxb3 Sd3+ 19.Kf1 Waxd8 20.h4 Sxf2 21.Gxf2 Gd4 i tu zapis partii urywa się.
„Po kilku ruchach czarne zrealizowały swą przewagę (0–1)”. Nie pomaga teraz 22.Sd1 Gxf2 23.Sxf2 Wd2.

("Szachy" 1973, s. 15)

10A. II Liga Państwowa, Inowrocław 5-11 XI 1972.
1. Lech Poznań 47p., 2. Polonia 39,5p. 3. BBTS Włókniarz Bielsko-Biała 35p. itd. (w grupie tej grało 10 drużyn).

11. W II mistrzostwach Warszawy juniorek zwyciężyła A. Górna ("Polonia") 6p. (100%) przed K. Krajewską (AZS) 4,5p., i H. Kowalską (Hutnik) 3,5 p.

W meczu towarzyskim pomiędzy KKS "Polonia" i reprezentacją rzeszowskiego OZSzach. zwyciężyli goście 7:5.

W mistrzostwach klubowych KKS "Polonia" zwyciężył Zb. Czajka 8,5p. z 10 przed K. Mysłowskim 7,5 p. oraz H. Gołaszewskim i P. Mossakowskim po 6 p.

"Szachy" 1973, s. 83.

12. XXX Mistrzostwa Polski, Gdynia 4-24 II 1973.
1. K. Pytel 12 p., 2-3. A. Maciejewski i J. Adamski po 11p., ... 11. Wł. Schinzel 8 p. z 17.

Schinzel, Władysław -- Manasterski, Lutosław
POL Ch 30th (Round 2) Gdynia POL 1973 1-0 A55e
1.d4 ♘f6 2.c4 d6 3.♘f3 ♘bd7 4.♘c3 e5 5.e4 ♗e7 6.g3 O-O 7.♗g2 ♖e8 8.O-O ♗f8 9.d5 ♘c5 10.♘e1 a5 11.b3 b6 12.♗b2 ♗d7 13.♘d3 g6 14.♘xc5 bxc5 15.f4 Białe przy pierwszej okazji podważają centrum. Mniej forsowne działania np. 15.a4 ♘g4 16.♘b5 f5 17.♕e1 fxe4 18.♗xe4 ♘f6 19.♗g2 ♕b8 20.♕d2 ♘h5 21.♗c3 ♕b6 22.♖ae1 pozwalały utrzymać niewielką przewagę.
15...exf4 16.gxf4 Inna możliwość to 16.♕f3 ♗g7 17.♕xf4.
16...♗g7 17.♕d2 a4 18.bxa4 ♗xa4 Dobrze wygląda 18...♘g4 19.e5 ♕h4 20.h3 ♘h6 21.♕f2 ♘f5.
19.e5 ♘h5 20.♘e4 dxe5 21.fxe5 ♖xe5 22.♘xc5 ♕g5 22...♕h4 23.♖ac1 ♖a7 24.♕f2 ♕xf2+ 25.♖xf2 ♖e7.
23.♕xg5 ♖xg5 24.♗xg7 ♔xg7 25.♖ae1 ♖g4 Czarne nieświadome groźby kierują wieżę na piona c4. Wybór 25...♖a5 26.♘b7 ♖a6 27.♖f2 ♖g4 pozwalał zachować równowagę.
26.♖e7

26...♘f4 Wymiana ciosów 26...♗c2 27.♖fxf7+ ♔g8 28.♖xc7 ♗f5 29.♘e6 ♖b8 30.♖b7 ♗e4 31.♔f2 ♗xg2 32.♖g7+ ♘xg7 33.♖xb8+ ♔f7 34.♖b7+ ♔f6 35.♘xg7 także prowadziła do przegranej dla czarnych pozycji.
27.♖xf4 ♖xf4 28.♘e6+ ♔f6 29.♘xf4 1-0

(partia Schinzel-Doda "Sz" 1973 s. 133)

Schinzel, Władysław -- Doda, Zbigniew
POL Ch 30th (Round 10) Gdynia POL 1973 0-1 A03
1.f4 ♘f6 2.♘f3 d5 3.g3 g6 4.♗g2 ♗g7 5.d3 O-O 6.c3 c6 7.a4 ♘bd7 8.O-O a5 9.♔h1 ♕b6 10.♕c2 ♖e8 11.e4 e5 12.♘xe5 ♘xe5 13.fxe5 ♖xe5 14.♘d2 ♖e8 15.exd5 ♘xd5 16.♘e4 ♕c7 17.♕f2 ♗f5 18.♗d2 h6 19.♖ae1 ♖e7 20.h3 ♖ae8 21.g4 ♗xe4 22.♖xe4 ♖xe4 23.♗xe4 ♕d7

24.♕h4? Aktywność hetmana jest nie na miejscu. Lepiej wygląda 24.♗g2 ♘f6 25.♕g3 ♖e6 26.♔g1 h5 27.g5 ♘d5 28.d4 i białe stoją krzepko. Wypad hetmanem nie spełnia oczekiwań wywołania korzystnych dla białych komplikacji.
24...♘f6 25.♖xf6 ♖xe4 26.dxe4 ♗xf6 27.♕e1 Po biciu na h6 białe mogły mieć jeszcze nadzieję na uratowanie partii 27.♕xh6 ♕d3 28.♕f4 ♕xh3+ 29.♔g1.
27...♕d3 28.♔g2 ♕c2 29.♔f3 ♕xb2 30.♕d1 ♔g7 31.c4 ♕a3+ 32.♔g2 ♗e5 33.♗e1 ♕a2+ 34.♔f3 ♕xc4 35.♗xa5 ♕a2 36.♗d2 ♕a3+ 37.♗e3 c5 38.♔f2 ♕b2+ 39.♔f3 ♕a3 40.♔f2 b6 41.h4 ♕a2+ 42.♕d2 ♕xa4 43.♗xh6+ ♔h7 44.♔f3 ♕b3+ 45.♔e2 ♕c4+ 46.♔f3 0-1

13. V Międzynarodowy Turniej Juniorów, Warszawa, 17-28 I 1973. 1. J. Bielczyk 6,5p. (z 9), 2. S. Kiszniow (ZSRR) 6p., 3. I. Biriescu (Rumunia) 5,5p., ... 10. A. Kuligowski 3p.

("Sz" 1973, s. 150)

14. IV turniej o "Puchar Bałtyku", Mielno 10-23 VI 1973.
1. R. Drozd 9 p. (z 11), 2-6. T. Żółtek, A. Kuligowski, W. Mażul, Z. Chojnicki, M. Banaszek po 8 itd. (grało 94 zawodników, w tym 5 mistrzów i 8 kandydatów).
"Z zawodników dzielących drugą lokatę najciekawszą grę pokazał A. Kuligowski, który wygrał z Żółtkiem i Pietrusiakiem. Jego gra oparta jest na zdrowych strategicznych przesłankach, a jego wielka pracowitość powinna przynieść w najbliższej przyszłości jeszcze lepsze rezultaty" - M. Gnieciak, ("Sz" 1973, s. 23.7)

15. W mistrzostwach drużynowych Warszawy w klasie "B" zwyciężyła Polonia III 67p. ze 104, 2. Szachmat 62p., 3. Gambit II 59p. Udział brało 14 drużyn.

W jednej z grup półfinałowych indywidualnych mistrzostw Warszawy zwyciężył Z. Autowicz 8,5p. z 12, 2. P. Mossakowski 8p., 3-7. T. Kaźmierski, A. Lipiński, J. Derlukiewicz, Zb. Czajka i J. Majacki po 7,5p.

("Sz" 1973, s. 247)

16. XXVI Mistrzostwa Polski Juniorów, Mielec, 22-31 VII 1973.
1. A. Kuligowski 9p. (z 11), 2. J. Bielczyk 8,5p., 3-4. J. Mardarowicz i M. Sarwiński po 8p. ... 39-46. M. Kośny 5 p, 47-55. E. Witan 4,5p. Grało 66 zawodników.

("Sz" 1973, s. 314)

17. VII Mistrzostwa Polski Juniorek, Kielce, 12-22 VII 1973,
1-2. H. Grabczyńska i B. Sikora po 8p. (z 11), 3-5. E. Jakubiak, I. Jezierska i G. Pietras po 7,5p. ... 13-19. A. Górna 5,5 p. Grały 32 zawodniczki .

("Sz" 1973, s. 324)

18. W Olsztynie rozegrano mistrzostwa Polski kolejarzy. Zwyciężył R. Bernard 8p. (z 10), 2-3. B. Różański i Zb. Czajka po 7,5p.
W finale "B" zwyciężył H. Drozd 9 p. z 10.

("Sz" 1974, s. 25)

19. Półfinał mistrzostw Polski, Żary, 2-16 XII 1973.
1. F. Prochownik 12,5p. (z 15), 2. W. Schinzel 10p., 3. Z. Pioch 9,5p. itd.

Zielona Góra.
1. R. Drozd 12p. (z 14), 2-3. T. Żółtek i B. Pietrusiak po 10p, ...5. Zb. Czajka 8p., ... 15. P. Gasik 3,5.

("Sz" 1974, s. 38)

20. Mistrzostwa Europy Juniorów, Groningen, 17 XII 73 - 4 I 74.
1-2. S. Makaryczew (ZSRR) i J. Pinter (Węgry) po 7p. (z 9), 3. A. Kuligowski 5,5p. itd.

Pinter, Jozsef -- Kuligowski, Adam
EU Ch U20 fin-A (Round 5) Groningen NED 1973 0-1 C68k
1.e4 e5 2.♘f3 ♘c6 3.♗b5 a6 4.♗xc6 dxc6 5.O-O ♘e7 6.♘a3 ♗g4 Autorski pomysł Adama Kuligowskiego, grywano tutaj 6...Sg6 i 6...f6.
7.h3 ♗h5 8.♘c4 f6 9.b3 c5 10.d3 ♘c6 11.♘e3 ♘d4 12.g4 ♗f7 13.♘xd4 cxd4 14.♘f5 ♕d7 15.f4 exf4 16.♗xf4 O-O-O Do zysku piona prowadziło 16...h5 17.♘g3 hxg4 18.♕xg4 ♖xh3.

17.♔g2 Na lepsze wygląda 17.♕f3 ♗e6 18.♗d2 ♖g8 19.♕g3 ♔b8 20.a4.
17...♗e6 18.♘g3 g6 19.♖h1 h5 20.gxh5 gxh5 21.♕f3 h4 22.♘f5 ♗xf5 23.exf5 ♖g8+ 24.♔f2 ♗d6 25.♖ae1 Osłabione pola wokół białego króla mogą być z łatwością wykorzystane przez czarne figury. Po 25.♗xd6 ♕xd6 26.♖hg1 ♕c5 czarne mają wyraźną przewagę.
25...♗xf4 26.♕xf4 ♖g5 27.♖e6 ♕d5 28.♕e4 ♖xf5+ 29.♔e2 Ostatnią szansę na ratunek dawało 29.♔e1 ♕a5+ 30.♔d1 ♔b8 31.♖e8 ♖xe8 32.♕xe8+ ♔a7 33.♕e4 i nie widać forsownych kontynuacji dla czarnych.
29...♕c5 30.♖c1 ♖e5 31.♖xe5 fxe5 32.♕g4+ ♔b8 33.♕xh4 Przy równym materiale decydujące znaczenie ma odsłonięta pozycja białego króla.
33...♖f8 34.♕g5 ♕c6 35.♖d1 Po 35.♕g1 ♖e8 36.a4 e4 37.♕xd4 exd3+ 38.♔xd3 ♕f3+ 39.♔c4 ♖e4 albo 35.♕g4 e4 36.♕xe4 ♖e8 białe tracą hetmana.
35...e4 36.c4 e3 37.♕d5 ♖f2+ 38.♔e1 ♕f6 0-1

("Sz" 1974, s. 65)

(koniec części szóstej)

Część siódma | Część szósta | Część piąta | Część czwarta | Część trzecia | Część druga | Część pierwsza

Vistula Chess Monthly

Logo Vistula