Kronika 2010 (37)
Anna Jurczyńska
(4. V. 1926 - 19. X. 2009)

    W Wieliczce zmarła i została pochowana na miejscowym cmentarzu mistrzyni międzynarodowa Anna Jurczyńska, czterokrotna mistrzyni Polski (1965, 1973, 1974 i 1978), dwukrotna uczestniczka olimpiad szachowych (Lublin 1969 i Buenos Aires 1978), wielokrotna uczestniczka meczów międzynarodowych i turniejów.
    W roku 1953 zadebiutowała w finale kobiecych mistrzostw Polski (Sopot, VI m.), uczestnicząc w turniejach tego typu przez następnych 30 lat z okładem. Reprezentowała bojowy styl gry, notując zwykle znikomy procent partii nierozstrzygniętych. Prócz gry bezpośredniej uprawiała również grę korespondencyjną, należąc do czołówki krajowej i reprezentując nasz kraj w rozgrywkach indywidualnych i drużynowych,

Cześć Jej pamięci.

M. Teodorescu - A. Jurczyńska [C89]
m Rumunia-Polska
Bukareszt 1959
1.e2-e4 e7-e5 2.Sg1-f3 Sb8-c6 3.Gf1-b5 a7-a6 4.Gb5-a4 Sg8-f6 5.0-0 Gf8-e7 6.Wf1-e1 b7-b5 7.Ga4-b3 0-0 8.c2-c3 d7-d5 9.e4xd5 Sf6xd5 10.Sf3xe5 Sc6xe5 11.We1xe5 Sd5-f6 12.d2-d4 Ge7-d6 13.We5-e1 Sf6-g4 14.h2-h3 Hd8-h4 15.Hd1-f3 Sg4xf2 16.We1-e8? [16.Hf3xf2? Gd6-h2+ (16...Gd6-g3? 17.Hf2xf7+! Wf8xf7 18.We1-e8#) 17.Kg1-f1 Gh2-g3 18.Hf2-e2 Gc8xh3 19.g2xh3 Wa8-e8 -+.]

Teorodescu-Jurczynska

16...Sf2xh3+! 17.g2xh3 Gc8-b7 18.We8xf8+ Wa8xf8 19.d4-d5 [19.Hf3xb7 Hh4-e1+ 20.Kg1-g2 Wf8-e8! 21.Hb7-f3 We8-e2+ 22.Hf3xe2 He1xe2+ 23.Kg2-g1 He2-e1+ 24.Kg1-g2 He1xc1-+]
19...Hh4-e1+ 20.Hf3-f1 Gd6-h2+ 21.Kg1-g2 He1-g3+ 22.Kg2-h1 Wf8-e8 23.Gc1-d2 We8-e2! 24.Gd2-f4 Hg3-d3 25.Sb1-d2 Gh2xf4 26.Sd2-f3 Hd3-e4! 27.Wa1-d1 We2-h2+ 0-1.
U. Liebert - A. Jurczyńska [C44]
m NRD - Polska, 1961
1.e2-e4 e7-e5 2.Sg1-f3 Sb8-c6 3.c2-c3 Sg8-f6 4.d2-d4 Sf6xe4 5.d4-d5 Sc6-b8 6.Gf1-d3 Se4-c5 7.Sf3xe5 Sc5xd3+ 8.Se5xd3 Gf8-e7 9.0-0 0-0 10.b2-b4 d7-d6 11.Gc1-b2 Gc8-f5 12.c3-c4 Ge7-f6 13.Sb1-c3 Sb8-d7 14.Sc3-a4 Sd7-b6 15.Gb2xf6 Hd8xf6 16.Sa4xb6 a7xb6 17.Hd1-b3 Wf8-e8 18.Wf1-e1 Hf6-d4 19.Hb3-a4? [19.Sd3-b2]

Liebert-Jurczynska

19...Hd4xa1!! 20.Ha4xe8+ Wa8xe8 21.We1xa1 Gf5xd3 22.Wa1-c1 Gd3xc4 0-1.
A. Jurczyńska - H. Timmer [B07]
Piotrków Trybunalski 1968
1.e2-e4 d7-d6 2.d2-d4 Sg8-f6 3.Sb1-c3 e7-e5 4.Sg1-f3 Sb8-d7 5.Gf1-c4 Gf8-e7 6.0-0 c7-c6 7.a2-a4 Hd8-c7 8.Hd1-e2 h7-h6?! 9.h2-h3 Sd7-f8 10.Wf1-d1 g7-g5 11.d4xe5 d6xe5 12.Sf3-h2 Sf8-g6 13.He2-f3 Sg6-f4 14.Sc3-e2 h6-h5 15.Se2xf4 g5xf4 16.Gc1-d2 Wh8-h7 17.b2-b4!+/- Ge7-d6 18.Gd2-e1 Hc7-e7 19.b4-b5 Gc8-d7 20.Hf3-d3 Gd6-c5 21.b5xc6 b7xc6 22.Wa1-b1 Ke8-f8 23.Wb1-b7 Kf8-e8 24.Ge1-a5 Wh7-g7 25.Kg1-f1 Wg7-g8 26.Sh2-f3! Gc5-b6 27.Ga5xb6 a7xb6 28.Wb7xb6? [28.Sf3xe5!+-]
28...He7-c5 29.Wb6-b7 Wa8-d8 30.Sf3-h4 Wg8-g5 31.Sh4-f5 Sf6-d5? 32.h3-h4? [32.Wb7xd7!+-]
32...Wg5xf5! 33.e4xf5 Gd7-c8! 34.f5-f6! Gc8xb7 [34...Sd5-e3+? 35.f2xe3 Wd8xd3 36.Wb7-e7+]
35.Kf1-g1 Gb7-c8 36.Hd3-e4 Gc8-e6 37.Gc4xd5 Wd8xd5? 38.Wd1-b1 Wd5-d8 39.He4-h7 Hc5-f8 40.Hh7xh5 Hf8-g8 41.Hh5xe5 f4-f3? [41...Hg8-g4 42.He5-c5! Wd8-d1+ 43.Wb1xd1 Hg4xd1+ 44.Kg1-h2 Hd1-d7 45.h4-h5!+-]
42.g2-g3 Hg8-g4 43.He5-c5 Ke8-d7 44.Wb1-b7+ 1-0.
A. Jurczyńska - R. Bruce [B01]
Lublin 1969
Olimpiada kobieca
1.e2-e4 d7-d5 2.e4xd5 Sg8-f6 3.Gf1-b5+ Gc8-d7 4.Gb5-c4 b7-b5 5.Gc4-e2! [5.Gc4-b3 Gd7-g4 6.f2-f3 Gg4-c8 7.Hd1-e2 a7-a6 8.a2-a4 b5-b4]
5...Sf6xd5 6.d2-d4 e7-e6 7.Sg1-f3 Gf8-e7 [7...Gf8-d6!?]
8.Sf3-e5 0-0 9.Se5xd7 Hd8xd7 10.0-0 a7-a6 11.Ge2-f3 Sb8-c6 12.c2-c3 Sc6-a5 13.Sb1-d2 Wa8-c8 14.Sd2-e4 Sa5-c4 [14...c7-c5? 15.d4xc5 Ge7xc5 16.b2-b4.]
15.Hd1-e2 Sc4-d6? 16.Se4-c5 Hd7-c6 17.Sc5xe6! Wf8-e8 [17...f7xe6 18.He2xe6+ Kg8-h8 19.Gf3xd5.]

Jurczynska-Bruce

18.Se6xg7! Kg8xg7 19.He2-e5+ Ge7-f6 20.Gf3xd5 We8xe5 [20...Hc6-d7 21.He5-f4!]
21.Gd5xc6 We5-e7 22.Wf1-d1 1-0.

http://szachowavistula.pl/vistula/

e-mail

Valid XHTML 1.0 Transitional