Wiktor Korcznoj (21)

W czerwcu 2006 roku zmarł słynny szachista Wiktor Korcznoj (ur. 23.03.1931 zm. 6.06.2016).
W 1959 roku Korcznoj wygrał turniej międzynarodowy w Krakowie, w sumie należał do czołówki światowej ponad 30 lat. Będziemy reularnie przytaczać charakterystyczne dla Korcznoja partie, rozpoczynając od lat młodzieńczych.
Publikacje na temat Wiktora Korcznoja w Szachowej Vistuli.

Wiktor Korcznoj Zbiór artykułów

Mistrzostwa kraju Tbilisi 1966.
Korcznoj wynikiem 12 pkt. z 20 partii dzieli miejsca 3-5, ostatecznie sklasyfikowany jest na miejscu czwartym.

.

URS-ch34 Tbilisi GEO, 1966

M.Nazwisko,ImięTytLat.Fed.Pkt.123456789012345678901
1:Stein,Leonidgm31URS13.0X0==11101=1====1=1==1
2:Geller,Efim Pgm40URS12.51X===1==1====01====11
3:Gipslis,Aivarsgm28URS12.0==X=1=====0111=1===10
4:Korchnoi,Viktorgm35URS12.0===X=========1==1=1=1
5:Taimanov,Mark Egm40URS12.00=0=X=0==1111==1=1==1
6:Lein,Anatolygm35URS11.500===X=1=1=111=01=10=
7:Krogius,Nikolai Vgm36URS11.00===1=X=1====00=1==11
8:Polugaevsky,Levgm31URS10.51====0=X0===001=01111
9:Bronstein,David Igm41URS10.500====01X===10=1==11=
10:Smyslov,Vasilygm44URS10.0====00===X111=0==0==1
11:Kholmov,Ratmir Dgm40URS10.00=1=0====0X======1==1
12:Savon,Vladimir Agm25URS10.0==0=00===0=X=11===11=
13:Gufeld,Eduardgm29URS9.5==0=00=100==X=1=1===1
14:Osnos,Viatcheslavim30URS9.0=100=0111==0=X=0===0=
15:Vasiukov,Evgenigm33URS9.0=0====10=1=00=X101=0=
16:Gurgenidze,Bukhutigm32URS9.00=0=01==0====10X==011
17:Suetin,Alexey Sgm39URS8.5===0=001====0=1=X0===
18:Liberzon,Vladimir Mgm28URS8.00===0==0=10===0=1X=0=
19:Nei,Iivoim35URS8.0===0=0=00==0===1==X10
20:Nikolaevsky,Yuri V28URS7.5=00==1000==0=110=10X0
21:Doroshkievich,Vladimir Kim29URS6.500100=00=00=0==0==11X

210 partii: +59 -35 =116

Partie Wiktora Korcznoja Tbilisi 1966.

Korchnoi, Viktor -- Doroshkievich, Vladimir K
URS-ch34 (Round 2) Tbilisi GEO 1966 1-0 E61g
1.d4 ♘f6 2.c4 g6 3.♘c3 ♗g7 4.g3 O-O 5.♗g2 d6 6.d5 c6 7.♘f3 e5 8.O-O cxd5 9.cxd5 ♗f5 10.♘d2 ♕d7 11.e4 ♗h3 12.♗xh3 ♕xh3 13.f3 ♖c8 14.♕e2 ♘h5 15.♘b3 f5 16.exf5 gxf5 17.g4 ♘f6 18.gxf5 ♕xf5 19.♖f2 ♘bd7 20.♘e4 ♘xd5 21.♕d1 ♘7b6 22.♖g2 ♕e6 23.♘g5 ♕d7 Czarne mogły wybrać także 23...♕f5 24.♘e4 ♖c7 25.a4 a5 26.♘xd6 ♕f8 27.♘e4 ♔h8, albo 23...♕g6 24.♘e4 ♕e6 25.♘g5 ♕f5 z równymi szansami.
24.♕d3 ♘f6 25.f4

25...h6? Równe szanse obiecywało przykładowe 25...♘bd5 26.♘xh7 ♘xh7 27.♕xd5+ ♕f7 28.♕xf7+ ♔xf7.
26.fxe5 hxg5 27.exf6 ♖xc1+ 28.♖xc1 ♗xf6 29.♖f1 ♖f8 30.h4 Wygrana białych po 30.h4 g4 31.♕e4 d5 32.♖xg4+ ♗g7 33.♖xf8+ ♔xf8 34.♕f4+ ♔e8 35.♘d4 ♗xd4+ 36.♕xd4 nie przedstawia trudności, przewaga jakości ma znaczenie decydujące.
1-0

Nie dotrzymał kroku Korcznojowi Aleksiej Suetin, który poległ w komplikacjach obrony królewsko-indyjskiej.

Korchnoi, Viktor -- Suetin, Alexey S
URS-ch34 (Round 13) Tbilisi GEO 1966 1-0 E94g
1.d4 ♘f6 2.c4 g6 3.♘c3 ♗g7 4.e4 d6 5.♘f3 O-O 6.♗e2 e5 7.O-O c6 8.d5 cxd5 9.cxd5 ♘e8 10.a4 h6 11.a5

11...f5 Ideowy podryw f7-f5 w tej pozycji zdaje się zawodzić. Po 11...♘a6 12.♗e3 ♗d7 13.♕b3 ♕b8 14.♘d2 f5 czarne mogły czuć się bezpieczniej.
12.exf5 gxf5 13.g3 ♘a6 14.♘h4 f4 15.♖a3 ♗h3 16.♗g4 ♗xg4 17.♕xg4 ♕c8 18.♕g6 ♖f6 19.♕h5 ♖f7 20.♘e4

20...♘f6? Suetin podstawia jakość, mając już niewiele czasu na obmyślanie ruchów. Lepsze było np. 20...♘c5 21.♘xc5 dxc5 22.♘g6 ♘d6 23.gxf4 exf4 24.♘xf4 ♕f5.
21.♕xf7+ ♔xf7 22.♘xd6+ ♔g8 23.♘xc8 ♖xc8 Czarne straciły jakość oraz piona, ich szanse na remis są czysto symboliczne.
24.gxf4 ♘xd5 25.fxe5 ♗xe5 26.♖f3 ♘ab4 27.♔h1 ♗f6 28.♘f5 ♔h7 29.♗xh6 ♗xb2 30.♖g1 ♖g8 31.♗g7 ♖xg7 32.♘xg7 ♗xg7 33.♖f7 1-0.

Korchnoi, Viktor -- Osnos, Viatcheslav
URS-ch34 (Round 19) Tbilisi GEO 1966 1-0 E08j
1.c4 e6 2.g3 d5 3.♗g2 ♘f6 4.♘f3 ♗e7 5.O-O O-O 6.d4 c6 7.♕c2 ♘bd7 8.♗f4 Partia katalońska w wydaniu zamkniętym obiecuje skomplikowaną walkę manewrową.
8...b6 9.♘bd2 ♗a6 10.♖fe1 ♘h5 11.♕b3 ♖c8 12.♘e5 ♘xf4 13.gxf4 ♗b7 14.♖ac1 ♘f6 15.c5 ♘h5 16.e3 g6 17.♕a4 f6 18.♘d3 ♖a8 19.♕c2 ♕d7 20.b4 ♖fc8 21.a4 ♘g7 22.♗f1 h6 23.♘f3 g5 24.h3

24...♘f5 Zaczątek kontrgry mógł się pojawić po 24...♕e8 25.e4 dxe4 26.♖xe4 ♕h5.
25.fxg5 hxg5 26.♕b2 Wypuszcza sporą przewagę. Lepsze 26.e4 dxe4 27.♖xe4 ♔h8 28.♖ce1 ♖g8 29.♘b2 ♗c8 30.♗e4.
26...♗f8 27.b5 ♕g7 28.♘h2 ♘e7 29.♘b4 Na silniejsze wygląda zdwojenie wież na kolumnie "c" 29.♖c3 e5 30.♖ec1 e4 31.♘b4 bxc5 32.♖xc5 f5 33.bxc6 ♘xc6 34.♖xc6 ♗xc6 35.♘xc6 z wyraźną przewagą.
29...bxc5 30.dxc5 f5 31.♕b1 e5 Czarne miały przewagę po 31...♕h6 32.♖c2 ♖ab8 33.♘f3 ♗g7.
32.a5 cxb5 33.c6

33...♗xc6 Znacznie lepsze było 33...♘xc6 34.♘xd5 ♕f7 35.♕xb5 ♘xa5 36.e4 ♗xd5 37.exd5 ♖xc1 38.♖xc1 ♘b7 z równymi szansami.
34.♘xc6 ♖xc6 35.♖xc6 ♘xc6 36.♕xf5 ♕f7 37.♕xg5+

37...♗g7? W końcu czarne popełniają decydujący błąd. Należało wybrać 37...♕g7 38.♕xg7+ ♔xg7 39.♗xb5 ♘xa5 z równymi szansami.
38.♘g4 ♔h7 39.♗xb5 Czarne przekroczyły czas w przegranej pozycji. Po przykładowym 39.♗xb5 ♖c8 40.♖c1 ♘e7 41.♕h4+ ♔g8 42.♖xc8+ ♘xc8 43.♕d8+ ♕f8 44.♕xd5+ przewaga materialna białych rośnie.
1-0

Wiktor Korcznoj (20)

Partie do przejrzenia

Vistula Chess Monthly

Logo Vistula