Wiktor Korcznoj (2)

W czerwcu 2016 roku zmarł słynny szachista Wiktor Korcznoj (ur. 23.03.1931 zm. 6.06.2016).
W 1959 roku Korcznoj wygrał turniej międzynarodowy w Krakowie, w sumie należał do czołówki światowej ponad 30 lat. Będziemy regularnie przytaczać charakterystyczne dla Korcznoja partie, rozpoczynając od lat młodzieńczych.
Publikacje na temat Wiktora Korcznoja w Szachowej Vistuli.

Wiktor Korcznoj Zbiór artykułów

Start w finale krajowym Moskwa 1952 i za granicą

W 1952 roku Korcznoj awansował do finału mistrzostw Związku Radzieckiego, zdobył 11 pkt. z 19 partii i zajął 6. miejsce.

Kortschnoj, Viktor -- Lipnitsky, Isaak
URS-ch20 Moscow 1952 1-0 A34
1.c4 ♘f6 2.♘f3 e6 3.g3 d5 4.♗g2 c5 5.cxd5 ♘xd5 6.O-O ♗e7 7.♘c3 ♘xc3 8.bxc3 O-O 9.d4 ♘c6 10.♖b1 ♕a5 11.♕c2

11...cxd4 W późniejszych partiach grywano 11...Gf6, 11...Wd8, 11...h6, 11...Ha6.
12.♘xd4 ♘xd4 Można w tej pozycji rozpatrywać 12...♘e5 13.♖b5 ♕c7 14.♗f4 ♗d6 oraz 12...♕c7 13.♘b5 ♕a5 14.♖d1 ♖d8 15.♘d4. W partii Bobotsov, Milko G -- Van Scheltinga, Theo D Hoogovens Beverwijk 1964 grano 12.... Sd8 13.Wb5 Ha6 14.Ge4 g6 15.Gh6 We8 16.Wfb1 Gd7 17.Gd3 z inicjatywą białych.
13.cxd4 ♗f6 14.♖d1 ♖d8 15.♗e3 ♕a6 Ciekawe dlaczego czarne nie próbowały zakończyć mobilizacji figur np. 15...♖d6 16.♖d2 h6.
16.♖b4 ♗e7 17.♖a4 ♕d6 18.♗f4 ♕d7 19.d5 ♗c5 20.♖d2 ♕b5 Ostatnią nadzieją mogło stać się 20...e5 21.♗xe5 ♕f5 22.♕xf5 ♗xf5 23.♗d4 ♗d7 24.♖c4 ♗xd4 25.♖cxd4 ♖ac8, choć przewaga materialna białych przemawia na ich korzyść.
121.♗c7 ♖d7 22.♖a5 1-0

Mistrzostwa Leningradu 1953

Wiktor Korcznoj regularnie występował w mistrzostwach Leningradu. Poniższa miniatura dobrze ukazuje ówczesny styl przyszłego arcymistrza.

Artsukevich, K. -- Kortschnoj, Viktor
Leningrad-ch Leningrad 1953 0-1 A69
1.d4 ♘f6 2.c4 c5 3.d5 d6 4.♘c3 g6 5.e4 ♗g7 6.f4 O-O 7.♘f3 e6 8.♕c2?! Lepsze 8.♗e2 i roszada.
8...♖e8 Wieża natychmiast kieruje się na króla.
9.♗e2 Możliwe było 9.dxe6 ♗xe6 10.♗d3 ♘c6 11.O-O ♘b4 12.♕d1.
9...exd5 10.cxd5 ♘xe4! 11.♘xe4 ♗f5 12.♘fd2 ♕e7 13.♗f3 ♗xe4 14.♘xe4 f5 15.O-O fxe4 16.♖e1 16...♗d4+ 17.♔h1

17...exf3! Wykrzyknik za odwagę! Precyzyjne 17...♕f7 18.♖xe4 ♖xe4 19.♕xe4 ♘d7 20.♗d2 ♖e8 21.♕d3 ♘f6 podkreślało pozycyjną przewagę czarnych.
18.♖xe7 ♖xe7 19.gxf3? Czarne wytworzyły napięcie, którego przeciwnik nie był w stanie wytrzymać. Po 19.♗d2 fxg2+ 20.♔xg2 ♖f7 21.♖e1 ♘d7 22.b4 ♖af8 23.♕d3 białe konsolidowały obronę i dalsze losy partii były niejasne.
19...♖e1+ 20.♔g2 ♘d7 21.♖b1 ♖ae8 22.♗d2 ♖8e2+ 23.♔h3 ♖xd2 24.♕xd2 ♖xb1 0-1 Dobra "korcznojowska" partia.

Turniej w Bukareszcie 1954, tytuł arcymistrza

W roku 1954 Korcznoj wygrał silnie obsadzony turniej w Bukareszcie. Po tym zwycięstwie FIDE przyznało wybitnemu szachiście tytuł arcymistrza.

Kortschnoj, Viktor -- Szabo, Stefan
Bucharest (Round 2) Bucharest 1954 1-0 A25
1.c4 e5 2.♘c3 ♘f6 3.g3 ♗c5 4.♗g2 O-O 5.e3! ♖e8 6.♘ge2 ♘c6 7.O-O d6 8.d4 ♗b6 9.h3! ♗f5 10.d5! ♘b8 11.g4 ♗d7 12.♘g3 h6 13.♔h2 a5 14.f4 exf4 15.exf4 ♘h7

16.g5! ♘a6 Do katastrofy prowadziło 16...hxg5 17.fxg5 ♘xg5 18.♕h5! f6 19.♗xg5 fxg5 20.♕f7+ ♔h8 21.♗e4! +- Silniejsze było 16...f5 17.h4 ♕e7 18.♗d2 ♘a6.
17.gxh6 ♕h4 18.hxg7 ♘f6 19.f5 ♗e3! Przegrywało 19...♕xc4 20.♖f4 ♕c5 21.♖h4 ♘h7 ( 21...♔xg7 22.♗h6+ ♔g8 23.♘h5 ♘xh5 24.♕xh5 +- ) 22.♖xh7 ♔xh7 23.♕h5+ ♔xg7 24.f6+ ♔g8 25.♕g5+ ♔h7 26.♕g7# )
Do przyjęcia było 19...♘c5 20.♖f4 ♕h7 21.♕f3 ♔xg7.
20.♘ce4! ♘xe4 21.♘xe4 ♗xc1 Alternatywne 21...♘c5 22.♗xe3 ♘xe4 23.♕g4 ♕xg4 24.hxg4 ♔xg7 prowadziło do pasywnej obrony.
22.♖xc1 ♘c5! Niedobre było 22...♖xe4? 23.♗xe4 ♕xe4 24.♕h5! +- ♕e5+ 25.♔h1 ♕e4+ 26.♖f3 ♔xg7 ( 26...f6 27.♖g1 ) 27.f6+ ♔g8 28.♖g1+ ♕g6 29.♖xg6+ fxg6 30.♕xg6+ ♔f8 31.♕g7+ ♔e8 32.♕e7# )
23.♕g4! ♖xe4! Hetman ginął po 23...♕xg4 24.♘f6+.
24.♗xe4 ♕xg4 25.hxg4 ♘xe4 26.♖ce1! ♘c5? Złe było 26...♖e8? 27.♖f4! ♘f6 28.♖xe8+ ♗xe8 29.g5 ♘h5 30.♖e4 z następnym f5-f6, lepsze 26...♘f6! 27.g5 ♔xg7 28.gxf6+ ♔xf6 29.♖f2 ♗xf5 z niewyjaśnioną pozycją.
27.f6 ♖e8 Przegrywa 27...♗xg4 28.♔g3 ♗d7 29.♖h1 +-.
28.♖xe8+ ♗xe8 29.♖e1 ♗a4 30.♖e3! 1-0

Adam Umiastowski

Wiktor Korcznoj (1)

Partie do przejrzenia

Vistula Chess Monthly

Logo Vistula