Wiktor Korcznoj (16)

W czerwcu 2016 roku zmarł słynny szachista Wiktor Korcznoj (ur. 23.03.1931 zm. 6.06.2016).
W 1959 roku Korcznoj wygrał turniej międzynarodowy w Krakowie, w sumie należał do czołówki światowej ponad 30 lat. Będziemy reularnie przytaczać charakterystyczne dla Korcznoja partie, rozpoczynając od lat młodzieńczych.
Publikacje na temat Wiktora Korcznoja w Szachowej Vistuli.

Wiktor Korcznoj Zbiór artykułów

Zwycięstwo w Memoriale Asztalosa w Gyul 1965a

W dużym turnieju na Węgrzech Korcznoj wygrał zdobywając aż 14,5 pkt. z 15 partii, czyli zremisował zaledwie jedną partię, przy 14 wygranych!

8. Memoriał Asztalosa Gyula 1965

M.Nazwisko,ImięTyt.Lat.Fed.Pkt.1234567890123456
1:Korchnoi,Viktorgm34SUI14.5X=11111111111111
2:Lengyel,Leventegm32HUN9.0=X11==1=0=1=01==
3:Honfi,Karolyim34HUN9.000X====0=11=1111
4:Csom,Istvangm25HUN8.500=X1=11==1===01
5:Haag,Ervinim32HUN8.50==0X====01=1111
6:Flesch,Janosgm31HUN8.00====X1=1=======
7:Kolarov,Atanas Sim31BUL8.000=0=0X==1011111
8:Kluger,Gyulaim50HUN7.00=10===X=11=00==
9:Borisenko,Georgy Kcgm42UZB7.001===0==X0=====1
10:Gasztonyi,Endre 34HUN7.00=0=1=001X0===11
11:Florian,Tiborim45HUN6.500000=10=1X110=1
12:Pirc,Vasjagm57YUG6.00=====0===0X====
13:Śliwa,Bogdangm42POL6.0010=0=01==0=X01=
14:Gunsberger,Alexander 28ISR6.0000=0=01==1=1X=0
15:Forintos,Gyozo Vgm30HUN5.50=010=0==0==0=X1
16:Paoli,Enricoim56ITA3.50=000=0=000==10X

 

Memoriał Asztalosa 1965.

Korchnoi, Viktor -- Florian, Tibor
Asztalos Memorial 8th (Round 1) Gyula HUN 1965.08.09 1-0 D38p
1.c4 ♘f6 2.♘c3 e6 3.♘f3 d5 4.d4 ♗b4 Gambit hetmański, system Ragozina.
5.♗g5 h6 6.♗xf6 ♕xf6 7.e3 O-O 8.♖c1 c6 9.a3 ♗d6 10.e4 dxe4 11.♘xe4 Manewry czarnego gońca nie przyniosły żadnych korzyści.
11...♕e7 12.♘xd6 ♕xd6 13.♗d3 ♖d8 14.♗b1 ♕f4 15.♕c2

15...g6? Groźba wtargnięcia hetmana na "h7" przestraszyła czarne. Prosty sposób 15...♘d7 16.O-O ♘f6 pozwalał wzmocnić pozycję i zakończyc rozwój figur.
16.O-O ♘d7 17.♖fe1 ♘f6 Zapewne lepiej było podjąć próbę dokończenia rozwoju figur np. 17...b6 18.♖cd1 ♗a6 19.h4 ♕f6 20.♕a4 ♗b7.
18.♖cd1 ♗d7 19.♕c3 19...♗e8 Hetman na polu f4 nie pełni żadnej roli, po wycofaniu 19...♕d6 20.♖d3 h5 21.♘e5 ♗e8 22.h3 ♕e7 23.♕d2 ♘d7 czarne łatwiej mogły stawiać opór.
20.d5 cxd5 21.g3 d4 22.♖xd4 ♕c7 23.♖h4 ♘h5 Być może lepiej było grać 23...♕e7 24.♖xh6 ♕f8 25.♖h4 ♕g7 26.♕e3 b6 27.♗d3 ♖ac8.
24.g4 ♘g7 25.♕e3 h5 26.♕h6 ♕a5 27.gxh5 ♘f5 28.♗xf5 ♕xf5 29.♘g5 ♖d2 30.♘e4 1-0 Skoczek obronił piona f2 i groźby czarnych zniknęły. Białe zamierzają grać hxg6 i Hh8 mat.

Korcznoj-Pirc

Korchnoi, Viktor -- Pirc, Vasja
Asztalos Memorial 8th (Round 5) Gyula HUN 1965.08.14 1-0 A53
1.d4 d6 2.♘f3 ♘f6 3.c4 c6 4.♘c3 ♗g4 5.e4 ♘bd7 6.♗e2 e5 7.O-O ♗e7 Taka forma rozgrywania ustawień indyjskich została wyparta przez fianchetto g6 i Gg7.
8.d5 ♗xf3 Więcej uwagi w obecnie rozgrywanych partiach przykuwają warianty po 8...O-O 9.♘e1 oraz 9.♗e3.
9.♗xf3 O-O 10.g3 ♖e8 11.♗e3 ♘b6 12.b3 ♘fd7 13.♕d2 a5 14.♗e2 c5 15.♖ab1 ♘f6 16.f4 exf4 17.gxf4 ♗f8 18.♗f3 ♕c8 19.♕g2

19...♘bd7 20.♖be1 ♖b8 21.♗f2 ♔h8 22.♗g3 ♘g8 23.e5 1-0

Csom-Korcznoj

Csom, Istvan -- Korchnoi, Viktor
Asztalos Memorial 8th (Round 8) Gyula HUN 1965.08.17 0-1 E60c
1.d4 ♘f6 2.c4 g6 3.d5 Należy traktować to posunięcie jako formę odejścia od lepiej opracowanych kontynuacji w obronie królewsko-indyjskiej po 3.Sc3, 3.Sf3 czy 3.g3.
3...♗g7 4.♘c3 O-O 5.e4 d6 6.♗e2 c6 7.♗e3 Bardziej rozpowszechnione jest 7.♘f3 ♘bd7.
7...a6 8.a4 a5 9.g4 ♘a6 10.f4 ♘d7 11.h4 Białe grają standardowo, wyjście skoczka 11.♘h3 ♘dc5 12.O-O ♕b6 13.♗d4 ♗xd4+ 14.♕xd4 pozwalało zakończyć rozwój figur.
11...♘dc5

12.♗f3 Białe niezauważalnie kroczą ku przepaści. W miarę dobrą pozycję mogły uzyskać grając 12.♘h3 ♕b6 13.♖b1 ♕b4 14.♔f1 ♗xc3 15.bxc3 ♕xa4 16.♘f2.
12...♕b6 13.♕d2 ♕xb2 14.♕xb2 ♘d3+ 15.♔d2 ♘xb2 16.♗e2 ♗xg4 0-1

Flesch-Korcznoj

Flesch, Janos -- Korchnoi, Viktor
Asztalos Memorial 8th (Round 12) Gyula HUN 1965.08.22 0-1 A08
1.♘f3 d5 2.g3 c5 3.♗g2 ♘c6 4.d4 Debiut Richarda Retiego, urodzonego w Cesarstwie Austro-Węgier (ur. 1889 - zm. 1929), następnie czeskiego arcymistrza szachowego, jednego z twórców hipermodernizmu. Idea debiutu polega na atakowaniu centrum pionowego figurami działającymi na skrzydłach.
4...e6 5.O-O ♗d7 6.dxc5 ♗xc5 7.c4 d4 8.♘bd2 e5 9.♘b3 ♗b6 10.e3 Podrywanie centrum pionowego w duchu debiutu Retiego.
10...dxe3 11.♗xe3 ♗xe3 12.fxe3 ♕e7 13.♕d5 W duchu debiutu było także 13.♕d2 ♘f6 14.♘a5 ♘xa5 15.♕xa5 e4 16.♘d4 albo 13.c5 ♘f6 14.♕d6 ♖d8 15.♘fd2 ♕xd6 16.cxd6 ♗e6 17.♘c5 ♖xd6 18.♖fd1 ♘d8 19.♘xe6 ♘xe6 20.♗xb7 z równymi szansami.
13...♘f6 14.♕c5 b6 15.♕xe7+ ♔xe7 16.♘g5 ♖ac8 17.a3 ♘d8 18.♖ac1 ♘e6 19.♘f3 ♗a4 20.♘bd2 ♖hd8

21.b3 Lepsze 21.♗h3 e4 22.♘d4 ♖c7 23.♗xe6 fxe6 24.♘b1 ♗d7 25.♖fd1 i inicjatywa czarnych nie jest groźna.
21...♗e8 Wycofanie na c6 też miało swoje atuty: 21...♗c6 22.e4 ♗b7 23.♖c3 ♘g4 i białe muszą uważnie prowadzić obronę.
22.♗h3 Białe grają bez wyraźnej koncepcji. Mobilizacja figur 22.♖fd1 ♘g4 23.♘f1 f6 24.♖xd8 ♖xd8 25.h3 ♘h6 26.♘3d2 ♗f7 27.♗d5 wygląda lepiej.
22...♖d3 23.♖c2 Więcej uporu w obronie mogły wykazać białe grając 23.♗f5 e4 24.♘xe4 ♘xe4 25.♗xe4 ♖xb3 26.♘d4 ♖xa3 27.♘f5+ ♔f8 choć zysl piona daje białym mozliwość gry na wygraną.
23...♖cd8 24.♗xe6 fxe6 25.c5 Wybór 25.e4 g5 26.♖f2 ♘g4 27.♖e2 ♗h5 28.♖a2 ♘e3 29.♖e1 zmuszał czarne do pokonania wielu trudności na drodze do zwycięstwa.
25...e4 26.♘d4 bxc5 0-1

Adam Umiastowski

Wiktor Korcznoj (15)

Partie do przejrzenia

Vistula Chess Monthly

Logo Vistula