Kontratak

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że w pozycji na diagramie białe mają miażdżącą przewagę. Niestety, rzeczywistość jest odwrotna. Czarne mogą wykorzystać złą sytuację białego króla.

Ivkov - Garcia R.
Tel Aviv, 1964

Posunięcie czarnych

1...Sh4+! 2.gxh4 Odejście króla 2.Kf1 prowadzi do mata 2...Hh3+ 3.Kg1 We1 mat.
2...Hg4+ 3.Kf1 Hh3+ 4.Hg2 Hd3+! 0-1 Białe poddały przed matem 4...♕d3+ 5.♔g1 ♖e1+ 6.♕f1 ♕xf1 mat

Paweł Z. Kruza i Adam Umiastowski

Vistula Chess Monthly

Logo Vistula