Międzynarodowy Turniej Szachowy

Kazimierz Dolny 2001

Międzynarodowy Turniej Szachowy "Kazimierz 2001" Kazimierz Dolny - 10.03.- 18.03.2001 
Organizatorzy: Lubelski Okregowy Związek Szachowy i "Panorama Szachowa".
 
Termin i miejsce: 10.03-18.03.2001 Dom Pracy Twórczej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Kazimierzu Dolnym, ul.Małachowskiego 17.
 
Rozpoczęcie zawodów: o godz. 15.00 - pierwsza runda.  
 
Koszty pobytu 8 x 65 zł = 520 zł.
Nagrody I-sza: puchar i 3.000. Suma nagród finansowych -10.000 zł.  
 
Wpisowe: Turniej "A" - 100 zł. (zawodnicy z rankingiem FIDE); "B" - 60 zł (zawodnicy z rankingiem poniżej 2000 pkt.) 
 
Informacje: Jerzy Moraś tel. (022) 68-71-013 (przed 14-ta), 638-48-56 (od 14-tej) lub 0604-782-358 Recepcja DTP SDP w Kazimierzu: 081- 8810162
 
Andrzej Sykula 

 

 
Historia