Kaskada żertw

Poniżej bardzo efektowna i pouczająca kombinacja w ataku na pozycję roszady osamotnionego króla. Nieduży zestaw figur stworzył groźny mechanizm, który forsownie doprowadził do mata.

Goltsov - Moiseev
USSR, 1970

Posunięcie białych

1.He8+ Kh7 2.Sg5+! hxg5 Poświęcenie skoczka trzeba przyjąć, zobaczmy co się dzieje po 2...♔g6 3.♕xf7+ ♔xg5 4.h4+ ♔xg4 5.♕g6+ ♔xh4 6.♖h3#.
3.Wh3+ Kg6

4.Wh6+ Mat jest zarówno po 4... gxh6 5.Hg8#, jak i po 4... Kxh6 5.Hh8+ Kg6 6.Hh5#
1-0

Paweł Z. Kruza i Adam Umiastowski

Vistula Chess Monthly

Logo Vistula