Internetowy Sklepik Szachowy

Środowisko szachowe w Polsce niezbyt chętnie przyjmuje różne nowinki. Burzliwy rozwój światowej sieci wymiany informacji - Internet nie znalazł zbyt bogatego oddźwięku wśród polskich szachistów. Szachiści nie są tu wyjątkiem, taka jest średnia krajowa.Światowa sieć oferuje znacznie więcej niż dotychczas stosowane media.
Historia telefonu liczy sobie blisko 130 lat (Aleksander Graham Bell opatentował swój wynalazek w 1876r.), ale w polskich miastach i wsiach nie wszyscy korzystają z jego dobrodziejstw. Farmerzy w Wielkiej Brytanii korzystają powszechnie z telefonu już od lat 20. ubiegłego wieku!
Pierwsza fotokomórka powstała w roku 1875 (Ernest von Siemens) dając początek serii wynalazków zmierzających do realizacji przekazu telewizyjnego. Sprawnie działający kineskop funkcjonował już w 1907 roku (Borys Rosing), Władymir Zworykin dokonuje pierwszej transmisji obrazu w 1923 roku, zaś w 1925 buduje kineskop barwny. W Berlinie już od roku 1935 działa regularny program telewizyjny.
W naszym kraju nie ma do dziś stałego programu telewizyjnego, łączącego wymiar edukacyjny szachów z warstwą informacyjną. Wysiłki Stefana Gawlikowskiego, znanego dziennikarza i popularyzatora szachowego nie przyniosły jeszcze w tej dziedzinie przełomu, mimo wyprodukowania kilkudziesięciu telewizyjnych audycji szachowych.
Powstające powoli serwisy szachowe wypełniają lukę w dziedzinie informacji i edukacji, ale tutaj potrzebny jest duży rynek odbiorców dający nadzieję na prowadzenie biznesu. Na przeszkodzie stoi brak łatwego i taniego dostępu do sieci internet na terenie całego kraju. Główna państwowa firma telekomunikacyjna zamiast podejmować starania o doprowadzenie tego medium do każdego obywatela polskiego wyraźnie stara się zasypać dziurę budżetową pieniędzmi podatników.
W interesie naszego kraju jest stworzenie powszechnego dostępu do sieci informacyjnej, aby wyrwać społeczeństwo z poprzedniej epoki, w której dostęp do telefonu był maksymalnie utrudniany. Jako ciekawostkę można podać, że do dziś nawet w centrum stolicy główna państwowa firma telekomunikacyjna nie jest w stanie podłączyć łącza telefonicznego w czasie krótszym niż pół roku - rok.
Na tle ogólnej niemożności jak promyk nadziei przyjmujemy informacje o pojawianiu się kolejnych stron poswięconych zakupom szachowym poprzed internet.
Jak donosi pan Grzegorz Miśta na stronie http://www.mistagerling.4me.pl/sklep/ działa internetowy sklepik szachowy. Zapraszamy do odwiedzin!
Linki poświęcone zakupom przez internet czytelnicy znajdą na naszych stronach.
 

http://szachowavistula.pl/vistula/
 
e-mail

Valid HTML 4.01!