Ile błędów w końcówce...

W pozornie łatwej końcówce znani w tamtych latach kubańscy szachiści mylili się wielokrotnie. Może ta końcówka nie jest taka prosta, zwłaszcza jeżeli trzeba ją grać w partii turniejowej po wielu godzinach ciężkiej walki, gdy sił już brakuje?
Zmęczenie zawodników często nie jest brane pod uwagę przez komentatorów. Warto o tym pamiętać czytając literaturę szachową.

Abreu Delgado,A - Nogueiras Santiago,J
Cuba (ch), 2001

Posunięcie białych

1.Kb5? Niestety to posunięcie remisuje. Do wygranej prowadziło 1.Kb7! Kg8 ( 1...Kh8 2.Kc6! Kg8 3.Kd6! Kg7 4.Ke7 Kg6 5.Kf8+-; 1...Kh6 2.Kc8! Kg6 3.Kd8! Kh6 4.Ke8! Kg6 5.Kf8+-; 1...Kg7 2.Kc7!+-; 1...Kg6 2.Kc6+- ) 2.Kc8 Kg7 3.Kc7! Kg8 4.Kd6! Kf7 5.Kd7 Kg7 6.Ke7 Kg6 7.Ke6+-
1...Kh6 2.Kc5 Kg6? Mając do wyboru dwa remisujące ruchy czarne wybrały trzeci, przegrywający. 2...Kg7=; 2...Kh7=

3.Kc6! Kg7 4.Kc7! Kg8 5.Kd6! Kh7 6.Kd7 Kh6 podobnie po 6...Kg6 7.Ke6+-; 6...Kg7 7.Ke7+-
7.Ke8 Kg7 8.Ke7

1-0 Ginął pion f5 8... ♔g6 9.♔f8 ♔h7 10.♔f7 ♔h8 11.♔xf6 ♔g8 12.♔xf5.

Paweł Z. Kruza i Adam Umiastowski

Vistula Chess Monthly

Logo Vistula