Goniec powstrzymuje piony

W końcówkach figury czasem mają za zadanie powstrzymanie pionów. Dwa złączone piony są już blisko pola przemiany, goniec musi wykonac manewr przejścia na przekątną a2-g8.

Posunięcie czarnych

1...Kh5 2.g7 Ga4 Grozi Gb3+.
3.Ke7 Gb3 4.f6 Kg6! Piony zostały unieruchomione, wkrótce zginą, remis.
1/2-1/2

Vistula Chess Monthly

Logo Vistula