Głupia pozycja

Główną rolę czasem odgrywa pion. Promocja piona u naszego ulubionego kompozytora nie może być normalna. Musi zawierać jakiś haczyk.

Kasparjan G.
1929

Wygrana białych

1.f6 Pozory mylą: 1.gxh6? gxf5! 2.Sf6 Sxh3 3.Gd2 f4 4.Kf1 ( 4.Sxh7 Kh5) 4...Kg5 5.Sg8 Kg6 6.Kg2 Kf7 7.Kxh3 Kxg8 8.Gxf4 i bity remis.
1...Sf3+ 2.Kf2! Sxg5 3.Gxg5+ Kxg5 4.f7 Jeszcze można to sknocić: 4.h4+? Kxh4 5.f7 Wxh5 6.f8H Wf5+ i wygrywają czarne.
4...gxh5 4...Wxh5 5.Kg3.
5.h4+! Kg6! 6.f8G! 6.f8=♕? pat.

1-0 6.f8=♗ tylko promocja na gońca pomaga zdobyć wieżę 6...♔f5 7.♗xh6 ♔g4 8.♗g5 ♔f5 9.♔f3 ♔e5 10.♗h6 ♔f5 11.♗c1 ♔f6 12.♔f4 ♔g6 13.♔e5 ♔g7 14.♔f5 h6 15.♗b2+ ♔f7 16.♗c3 ♔e7 17.♔g6 czarne piony giną i białe promuja piona na hetmana.

Paweł Z. Kruza i Adam Umiastowski

Vistula Chess Monthly

Logo Vistula