Francuska klęska

W poniższej partii wybitny znawca obrony francuskiej Rafael Waganian został rozgromiony w miniaturze w swoim koronnym debiucie przez mołdawskiego arcymistrza, który uchodzi za wybitnego teoretyka.

Bologan,V (2659) - Vaganian,R (2587) [C18]
EU-Cup 22nd Fuegen (5), 12.10.2006
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sc3 Gb4 4.e5 c5 5.a3 Gxc3+ 6.bxc3 Se7 7.Hg4 0-0 8.Gd3 Sbc6 9.Gg5 Ha5 10.Se2

10...We8 Nie należy grać 10...c4 z uwagi na 11.Gxh7+ Kxh7 12.Hh4+ Kg8 13.Gxe7.
11.h4!? Dość często spotykana sytuacja w tym wariancie obrony francuskiej: białe rzucają się do ataku nie zwracając uwagi na kontrgrę czarnych w centrum.
11...Sxd4 Teraz po 11...c4 białe zagrają 12.Gf6 Sg6 13.Gxg6.
12.Wh3 Sxe2 Zasługiwało na uwagę 12...Sef5.
13.Kxe2

13...Sg6 13...c4 znowu jest niedobre: 14.Gxh7+ Kxh7 15.Gxe7 Wxe7 16.Wg3 g6 17.h5 +-.
14.h5 Sxe5 15.Hg3

15...Sxd3? To przegrywa, ale trudno podczas partii zauważyć kombinację znalezioną przez Bologana. Istnieje podejrzenie, że ta pozycja stała już wcześniej na szachownicy w jego domu..
Konieczne było 15...Sg4! 16.Hxg4 f5 17.Hg3 Hxc3 i pozycję najłatwiej można ocenić jako niejasną..
16.Gf6! Sf4+ 16...g6 17.hxg6 fxg6 18.Wxh7!.

17.Kd2! Piękne posunięcie. Waganian prawdopodobnie widział tylko 17.Hxf4? e5 z następnym 18...Ha6+! i 19...Hxf6. Nie ma obowiązku prawnego w szachach odbijania figury.
17...Sg6 17...g6 18.Hxf4.
18.hxg6 fxg6 18...hxg6 19.Wah1.

19.Wxh7! 1-0 Po 19...♔xh7 20.♖h1+ ♔g8 21.♕xg6 czarne są matowane.

Paweł Z. Kruza i Adam Umiastowski

Vistula Chess Monthly

Logo Vistula