Fischer przeciwko Marshallowi

Robert Fischer w latach 1956 - 1992 rozegrał wiele partii hiszpańskich, osiągając 70% wynik. Dogłębne zrozumienie pozycji brało się z wielogodzinnych analiz, budujących wiedzę, która przynosiła zwycięstwa. Słynne jest stwierdzenie Fischera, że rozgrywanie partii hiszpańskiej białymi, jest jak dojenie krowy. Oczywiście w tym stwierdzeniu jest przesada, ale dowcipnie opisuje odczucia arcymistrza w tamtym okresie.

Fischer, Robert J -- Seidman, Herbert
USA Ch Runda 6 New York 1960.12.26 1-0 C89b
1.e4 e5 2.♘f3 ♘c6 3.♗b5 a6 4.♗a4 ♘f6 5.O-O ♗e7 6.♖e1 b5 7.♗b3 O-O 8.c3 d5 System zwany kontratakiem Marshalla, od nazwiska amerykańśkiego arcymistrza, wielokrotnego mistrza USA.
9.exd5 e4 Z czasem uwaga teoretyków skierowała się na 9...Sxd5.
10.dxc6 exf3 11.♕xf3 Można grać także 11.d4 Frere-Marshall.
11...♗g4 12.♕g3 ♗d6 13.f4

13...g5? Zdecydowanie lepiej było grać 13...♖e8 14.d4 ♖xe1+ 15.♕xe1 ♕e8 16.♕xe8+ ♖xe8 z dobrą grą.
14.d4 ♔h8 15.♖e5! gxf4 Przyjęcie ofiary jakości prowadziło do straty figury 5...♗xe5 16.fxe5 i np. 16...♖g8 17.exf6 ♗h5 18.♗e3 a5 19.♘a3 a4 20.♗c2.
16.♗xf4 ♘h5 17.♖xh5 Także dobre było 17.♕xg4 ♘xf4 18.♕f5 ♕h4 19.g3 ♖g8 20.♘d2 ♗xe5 21.♕xe5+ f6 22.♕e3 ♕g5 23.♔f1 z przewagą białych.
17...♗xh5 18.♘d2 ♖e8 Roztropniej było na wstępie wymienić na f4: 18...♗xf4 19.♕xf4 ♖e8 20.♘e4 ♗g6 21.♘f6 ♖e2 22.h4 ♕e7.
19.♖f1 ♖e2 Czarne pragną za wszelką cenę zaostrzyć pozycję, zaniedbując rozwój figur. Po 19...♗xf4 20.♕xf4 ♕e7 21.♘f3 ♕e3+ 22.♕xe3 ♖xe3 23.♘e5 ♔g7 czarne kończyły rozwój figur i miały szanse na wyrównanie pozycji.

20.♗d1! Robert Fischer natychmiast wykorzystuje szansę na wykorzystanie niedokładnej gry przeciwnika.
20...♖xd2 21.♗xh5 f6 22.♖e1 ♗xf4 23.♕xf4 ♖xb2 24.♖e8+ ♕xe8 25.♗xe8 ♖xe8 Białe zdobyły hetmana, zaś czarne wieże są rozdzielone. Nie do obrony jest także słaby pion na c7. Białe mają zamiar szybko wygrać.
26.h3 Jeszcze silniejsze było 26.h4 ♖e1+ 27.♔h2 ♖e7 28.♕xf6+ ♖g7 29.♕d8+ ♖g8 30.♕xc7 ♖bxg2+ 31.♔h3 i czarne wieże są niegroźne, wolny biały pion decyduje o wygranej.
26...b4 Po alternatywnym 26...♖e1+ 27.♔h2 ♖e7 28.♕xf6+ ♖g7 29.♕f8+ ♖g8 30.♕f3 ♖g7 31.h4 ♖xa2 białe wygrywały forsując wolnego piona 32.d5 h6 33.d6 cxd6 34.♕f8+ ♔h7 35.♕xg7+ ♔xg7 36.c7.
27.cxb4 ♖xb4 28.♕xf6+ ♔g8 29.♕g5+ ♔h8 30.♕f4 W końcu pion c7 pada ofiarą białych.
30...♖a4 31.♕f7 ♖g8 32.♕xc7 ♖xa2 33.♕e5+ ♖g7 34.g4 h6 35.♕b8+ ♖g8 36.c7 1-0 Czarne poddały. Dla zainteresowanych podajemy wariant prowadzący do forsownego mata: 36... ♖a1+ 37.♔f2 ♖a2+ 38.♔g3 ♖a3+ 39.♔h4 ♖f3 40.c8=♕ ♖xc8 41.♕xc8+ ♔g7 42.d5 ♖f8 43.♕c7+ ♔f6 44.♕d6+ ♔f7 45.♕e6+ ♔g7 46.d6 ♖f6 47.♕e5 ♔g6 48.d7 ♖f8 49.♕e6+ ♔h7 50.♔h5 ♔h8 51.♕xh6+ ♔g8 52.♔g6 ♖f7 53.d8=♕+ ♖f8 54.♕hxf8#.

Vistula Chess Monthly

Logo Vistula