Pościg skoczka

Pozycja zmusza do dokładnych obliczeń. Czarny pion grozi promocją na hetmana w trzy posunięcia! Skoczek ma tylko jedną drogę do piona. Mimo, że białe figury są na odległych pozycjach, obie zdążają w porę do czarnego piona.

Ebert, H.
1975

Posunięcie białych , remis

1.♔d4! 1.♘b4? ♔e2! 2.♘d5 ( 2.♘c2 ♔f2! ) 2...♔f3!.
1...h3 2.♘c5 h2 3.♘e4 ♔e1 4.♘g3 ♔f2 5.♘h1+ ♔g2 6.♔e3 ♔xh1 7.♔f2 1/2-1/2 Pat.

Vistula Chess Monthly

Logo Vistula