Dziurawa pozycja

W ogniu walki podejmujemy decyzje, które moga zaważyć na losie najważniejszej figury - króla. W przytaczanej pozycji czarne mają przewagę materialną, jednak niepewna sytuacja króla, czyni przewagę pozorną. W rzeczywistości pozycja jest przegrana dla czarnych, gdyż jest dziurawa. Białe jednym ruchem wyjaśniają sytuację.

Erbis -- Kempf
BRD 1954 1-0

Posunięcie białych

1.♗c6! 1-0 Dwie jednoczesne groźby mata są nie do odparcia. Jedna to 2.♗xd7 mat, jeśli 1...♗xc6 to 2.♖d8+ ♖xd8 3.♕xd8#. Odejście drugiej wieży 1... ♖g8 prowadzi do innego mata 2.♖xd7 ♕xc6 3.♕xf7#.

Vistula Chess Monthly

Logo Vistula