Sukces Agnieszki Brustman Turniej Kobiet Dortmund 1989

W ważnym dla naszego kraju roku 1989 arcymistrzyni Agnieszka Brustman w znakomitym stylu wygrała turniej w Dortmundzie. Wynik 9 pkt. z 11 partii świadczy o znakomitej dyspozycji arcymistrzyni. Siedem zwycięskich partii przytaczamy w całości. Drugie miejsce zajęła Hanna Ereńska-Barlo wynikiem 8 pkt.
Zobaczmy z bliska warsztat czołowej polskiej zawodniczki.

Dortmund women
Dortmund GER, 1989
Średni ranking: 2167

M.Nazwisko,ImięFIDETyt.LatFed.Pkt.123456789012Ruz.
1:Brustman,Agnieszka2300wgm27POL9.0X1===1=111112372
2:Erenska-Barlo,Hanna2285wgm43POL8.00X=111101=112320
3:Kas-Fromm,Rita Dr2195wim33GER7.5==X01110=1112244
4:Dragasevic,Antonina2215wim41SRB7.0=01X=====1112205
5:Botsari,Anna - Maria2160wgm17GRE7.0=00=X01111112211
6:Flear,Christine2170wim22FRA6.0000=1X=11=1=2167
7:Wohlers - Armas,Friederike2145wim27FRA5.5=00=0=X1==112127
8:Lebel-Arias,Julia2085wim43MNC4.0011=000X=0012133
9:Buechle,Regina2025-28GER4.000==00==X==12058
10:Bakalarz,Grazyna-wfm25LUX3.50=000==1=X=02018
11:Piquemal,Christiane--30FRA2.500000001==X=1927
12:Zahn,Nicol2095-22GER2.000000=0001=X1731

66 partii +22 -22 =22

Obrona francuska w miniaturze.

Brustman, Agnieszka (2300) -- Bakalarz, Grażyna
Dortmund women (Round 2) Dortmund GER 1989 1-0 C05l
1.e4 e6 2.d4 d5 3.♘d2 ♘f6 4.e5 ♘fd7 5.c3 c5 6.f4 ♘c6 7.♘df3 ♕b6 8.g3 Obrona francuska w wydaniu zamkniętym. Czarne zazwyczaj wybierają między 8...cxd4, 8...Ge7 i 8...f5.
8...f5 9.♗h3 cxd4 10.cxd4 ♗b4+ 11.♔f1 ♗e7 12.♘e2 W partii Watson, William N -- Farago, Ivan 1/2-1/2 (40 pos.) Hastings 8485, 1984 było 12.g4 ♘f8 13.♘e2 ♘g6 14.♔g2 O-O 15.♔g3 ♗d7 16.gxf5 exf5 17.♗g2 ♗e6 18.h4 ♖fd8 19.♖b1 ♖ac8 20.♗e3 ♘a5 z równymi szansami.
12...♘f8 13.♔g2 ♘g6 14.♖g1 ♗d7 15.♔h1 O-O

16.g4 ♖ac8 Konieczna była wymiana pionów na g4: 16...fxg4 17.♗xg4 ♖ac8 i białe mogą wybierać między 18.♖g3 ♘b4 19.♘e1 i bardziej ryzykownym 18.f5 exf5 19.♗h5 f4.
17.♘c3 fxg4 18.♖xg4

18...♘xf4 Czarne powinny wybrać 18...♗b4 19.♗f1 ♘ge7 20.♗d3 ♘f5 utrzymując równe szanse. Posunięcie w partii prowadzi do pogorszenia pozycji.
19.♖xf4 ♖xf4 20.♗xf4 ♕xb2 21.♗d2 ♕a3 22.♘xd5 ♖f8 23.♘xe7+ ♘xe7 24.♗g2 ♗c6 25.♘g5 ♘d5 Nawet obiektywnie lepsze 25...♕a6 26.d5 ♗xd5 27.♗xd5 ♘xd5 28.♕g4 ♖f5 29.♕g2 ♘e7 nie dawało wystarczającej obrony ze względu na stratę figury.
26.♕g4 1-0

W obronie królewsko-indyjskiej walka toczy się na całej szachownicy.

Flear, Christine (2170) -- Brustman, Agnieszka (2300)
Dortmund women (Round 3) Dortmund GER 1989 0-1 E97y
1.d4 ♘f6 2.c4 g6 3.♘c3 ♗g7 4.e4 d6 5.♗e2 O-O 6.♘f3 e5 7.O-O ♘c6 8.d5 ♘e7 9.♘d2 a5 Obrona królewsko-indyjska wariant Mar del Plata.
10.a3 c5 11.♖b1 ♔h8 Grywał tak arcymistrz Włodzimierz Schmidt.
12.b4 axb4 13.axb4 b6 14.bxc5 bxc5 15.♘b3 ♘e8 16.♗d2 f5 17.♖a1 ♖xa1 18.♕xa1 ♘g8 19.♕a8 ♘ef6 20.f3 W partii Schmidt, Włodzimierz -- Czerwoński, Aleksander 1-0 (38 pos.) POL Ch 45th, 1988 grano 20.exf5 gxf5 21.♕b8 ♕e7 22.♕b6 ♘d7 23.♕c7 e4 24.♘a5 ♘e5 25.♕xe7 ♘xe7 z groźnym naciskiem białych.
20...♕e7 21.♕c6 ♗d7 22.♕b6 ♘e8 23.♘b5 ♗h6 24.♗xh6 ♘xh6 25.♘xd6 ♘xd6 26.♘xc5 ♗c8

27.♘b3 Białe planują marsz wolnych pionów, jednak wycofanie skoczka nie ma uzasadnienia taktycznego. Lepsze było 27.♖a1 ♔g8 28.♗d3 fxe4 29.♘xe4 ♘xe4 30.♗xe4.
27...fxe4 28.fxe4 ♖xf1+ 29.♗xf1 ♘xe4 30.♕e3 ♕h4 31.♕f3 ♔g7 32.g3 ♕g4 33.♕xg4 ♘xg4 34.♗e2 ♘e3 35.♗d3 ♗f5 36.♘a5 ♘c5 37.♗e2 ♔f6 38.♔f2 ♘g4+ 39.♗xg4 ♗xg4 40.♔e3 ♗d7 41.♔e2 ♔e7 42.♔f3 ♔d6 0-1 Wygrywa manewr Kd6-Kc7-Kb6 i biały skoczek ginie.

Taktyczny pojedynek dwóch szachowych mistrzyń Polski.

Erenska-Barlo, Hanna (2285) -- Brustman, Agnieszka (2300)
Dortmund women (Round 4) Dortmund GER 1989 0-1 C24
1.e4 e5 2.♗c4 ♘f6 3.d3 Debiut gońca charakteryzuje spokojna manewrowa gra.
3...c6 4.♗b3 ♗e7 5.♘f3 ♕c7 6.O-O O-O 7.♘c3 d6 8.h3 ♘bd7 9.a3 Pozycja dopuszcza stosowanie różnych rozwiązań: Ge3, Se2, d4, a4, a nawet Sh2.
9...♘c5 10.♗a2 ♗e6 11.♖e1 ♗xa2 12.♖xa2 ♖fe8 13.b4 ♘cd7 14.♗g5 a5 15.b5 d5 16.bxc6 ♕xc6 17.♗xf6 dxe4 18.♘xe5 ♕xf6 19.♘xd7 ♕xc3

20.♘b6? Równe szanse obiecywało bicie na e4: 20.dxe4 ♕c7 21.♕d5 ♗d6 22.♖d1 ♖e6 23.e5 ♗xe5 24.♘xe5 ♖xe5 25.♕d6 ♕xd6 26.♖xd6, albo 20.♖xe4 ♕c7 21.♘e5 ♗xa3 22.♖xa3 ♖xe5 23.♖xe5 ♕xe5 24.c4.
20...♖ad8 21.♖xe4 Można było spróbować 21.♕a1 ♕c6 (wymiana prowadziła do równej końcówki 21...♕xa1 22.♖axa1 exd3 23.cxd3 ♔f8 24.♖e5 ♗f6 25.♖xe8+ ♔xe8 26.♖b1 ♖xd3 27.♘c4 ♗d4 28.♘xa5 ♖xa3 29.♘xb7.) 22.♕b1 ♗c5 23.♘c4 b5 24.♘e3 g6 25.♘f1 ♕b6 26.c4 exd3 27.♖xe8+ ♖xe8 28.♕xd3 i nie wszystko jeszcze stracone.
21...♕c6 22.♕b1 ♗c5 23.♖xe8+ Wymiana oddaje kolumnę e, lepsze 23.♘c4 ♖xe4 24.dxe4 ♗xf2+ 25.♔xf2 ♕xc4 26.c3, choć pozycja nie budzi optymizmu.
23...♖xe8 24.♘c4 ♖e2 Kontratak czarnych wkroczył w fazę decydującą.

25.c3 ♗xf2+ 26.♔f1 ♖e1+ 27.♕xe1 ♗xe1 28.♔xe1 b5 29.♖b2 h6 30.♘d2 ♕xc3 31.♖xb5 ♕xa3 32.♔e2 a4 33.♘c4 ♕a2+ 34.♘d2 a3 35.♔d1 ♕a1+ 36.♔c2 ♕f6 37.♔b1 a2+ 0-1

Obrona skandynawska, roszady w obie strony.

Brustman, Agnieszka (2300) -- Piquemal, Christiane
Dortmund women (Round 5) Dortmund GER 1989 1-0 B01k
1.e4 d5 2.exd5 ♕xd5 3.♘c3 ♕a5 4.d4 ♘f6 5.♘f3 ♗g4 6.h3 Obrona skandynawska, wariant Laskera.
6...♗h5 7.g4 ♗g6 8.♘e5 e6 9.♘c4 ♕b4 10.♗d2 ♕e7 11.♕f3 ♘c6 12.♘e5 ♘xd4 13.♕xb7 ♕d8 14.♗b5+ ♘xb5 15.♘xb5 ♖c8 16.♕c6+ ♘d7 17.♘xa7 ♖b8 18.♘b5 ♗d6 19.♘xg6 hxg6 20.O-O-O Długa roszada jest zobowiązującym posunięciem, gdyż czarne mogą zmobilizować figury na skrzydle hetmańskim. Nieźle wygląda 20.♗c3 ♖b6 21.♘xd6+ cxd6 22.♕g2 O-O 23.♗a5 za zdobyciem jakości.
Wymiana 20.♘xd6+ cxd6 21.♗c3 ♔e7 22.♗xg7 ♖b6 23.♕g2 ♕a8 24.♕xa8 ♖xa8 25.♗c3 także prowadzi do przewagi.
20...♖b6 21.♘xd6+ cxd6

22.♕c4 Niezbyt udane posunięcie, lepsze 22.♕f3 O-O 23.♗c3 z przewagą.
22...♕b8 23.♗c3 O-O 24.f4 ♖c8 25.♕d4

25...f6 Czarne powinny grać 25...♘f6 26.g5 ♘h5 27.♖hf1 ♖bc6 28.♖d3 ♖c4 broniąc pozycji manewrami figur.
26.g5 ♖bc6 27.gxf6 gxf6 28.♖hg1 ♔f7 29.♕e4 ♘f8 30.♕d4 ♘d7 31.♖g3 Analiza ukazuje przewagę posunięcia 31.♕d3 np. 31...♖g8 32.h4 d5 33.♕f3 ♖c4 34.♖xd5!
31...♕a8 Łatwiej bronić pozycję po 31...d5 32.♖dg1 ♖c4 33.♕d3 ♕xf4+.
32.a3 ♕a6 33.f5 gxf5 34.♕h4 ♔e7? Pozycja jest raczej przegrana, jednak ostatnie posunięcie praktycznie podstawia mata. Po 34...♖xc3 35.♕h7+ ♔e8 36.♖g8+ ♘f8 37.♕g6+ ♔d7 38.♕f7+ ♔c6 39.♖xf8 ♖xc2+ 40.♔xc2 ♕a4+ czarne mogły dzielnie stawiać opór mocno komplikując zadanie realizacji przewagi.
35.♗xf6+ ♘xf6 36.♖g7+ ♔e8 36... ♔d8 37.♕xf6+ ♔e8 38.♕e7#.
37.♕h8+ 1-0

Lebel-Arias, Julia (2085) -- Brustman, Agnieszka (2300)
Dortmund women (Round 8) Dortmund GER 1989 0-1 A45d
1.d4 ♘f6 2.e3 g6 3.f4 ♗g7 4.♘f3 O-O 5.♗e2 d6 6.O-O ♘c6 7.c4 ♕e8 8.♘c3 e5 9.fxe5 dxe5 10.d5 Białe pierwsze przekraczają linię graniczną, jednak trzeba pamiętać, że główny ciężar walki spoczywa na figurach, nie pionach.
10...♘b8 11.e4 ♕e7 12.♘e1 ♘e8 13.♗e3 ♘d7 14.♘d3 f5 Czarne rozpoczywają typowy manewr poderwania pionowej konstrukcji przeciwnika.
15.c5 f4 16.♗f2 ♘df6 17.b4 Białe zagarniają przestrzeń na skrzydle hetmańskim licząc na zawojowanie tego skrzydła.
17...g5 18.h3 ♔h8 19.♖c1 ♖g8 20.♗f3 h6 21.♖e1 ♔h7 22.a4 ♔h8 23.♘b2 ♗f8 24.♘c4 g4 Reakcja czarnych na skrzydle królewskim wymierzona jest w białego króla. Jeśli białe nie zdołają rozwinąć inicjatywy na drugim skrzydle, zagrożony będzie ich król.
25.hxg4 ♘xg4

26.♕e2 Białe nie prezentują konkretnego planu obrony. Więcej sensu miało 26.♕d2 ♕g5 27.♔f1 ♘xf2 28.♕xf2, lub 26.d6 cxd6 27.cxd6 ♘xd6 28.♗c5 ♕h4 29.♘xd6 b6 30.♘f7+ ♔h7 31.♗xf8 ♖xf8 32.♘d6 z równymi szansami. Czarne chętnie wybierają podobne pozycje, gdyż mogą prezentować swoją pomysłowość, praktycznie bez ryzyka.
26...♕g5 27.♘d2 Skoczek podąża na f1, pytanie czy zdoła pomóc królowi. Manewr 27.♖ed1 ♖g7 28.♕e1 ♕h5 29.♔f1 wygląda bardziej elastycznie. Pewien sens ma także próba ucieczki ze skrzydła królewskiego: 27.♕b2 ♖g7 28.♔f1 ♘xf2 29.♕xf2 ♘f6 30.♔e2 ♘g4 31.♗xg4 ♗xg4+ 32.♔d3.
27...♘ef6 28.♘f1 h5 29.♘b5 ♘e8 30.♖ed1 ♖g7 31.d6 c6

32.♘c3 Białe nie liczą zbyt dokładnie wariantów, po 32.♘a3 h4 33.♘h2 ♘xh2 34.♔xh2 h3 35.d7 ♗xd7 36.♖xd7 ♖xd7 37.gxh3 ofiara jakości mogła osłabić nacisk czarnych.
32...♗d7 33.b5 Marsz pionów na tym skrzydle nie może już zmienić losów partii, 33.♘h2 ♘ef6 34.a5 ♘xf2 35.♕xf2 ♘g4 dawało czarnym przewagę.
33...h4 34.♘h2 ♘xf2 35.♕xf2 h3 36.♔h1 Należało uciekać w drugą stronę: 36.♔f1 ♖h7 37.gxh3 ♖xh3 38.♔e2.
36...hxg2+ 37.♕xg2 ♕h4 38.♕d2 ♘f6 39.♖g1 ♖g3 40.♖cf1 ♗h6 41.♕e2 ♖ag8 42.bxc6 bxc6 43.♖b1 ♘g4 44.♖xg3 Po 44.♖g2 ♖xg2 45.♕xg2 ♘f2+ 46.♕xf2 ♕xf2 białe traciły hetmana.
44...fxg3 45.♖f1 ♘xh2 46.♔g1 ♘xf1 Mat jest bliski 46...♘xf1 47.♔xf1 ♖f8 48.♕g2 ♗h3 49.♔e2 ♕f4 50.♔d3 ♕e3+ 51.♔c2 ♗e6 52.♘d5 ♗xd5 53.exd5 ♖b8 54.♔d1 ♖b1+ 55.♔c2 ♕b3#.
0-1

Obrona wycylijska, Najdorf wiecznie żywy!

Zahn, Nicol (2095) -- Brustman, Agnieszka (2300)
Dortmund women (Round 6) Dortmund GER 1989 0-1 B99q
1.e4 c5 2.♘f3 d6 3.d4 cxd4 4.♘xd4 ♘f6 5.♘c3 a6 6.♗g5 e6 7.f4 ♗e7 8.♕f3 ♕c7 9.O-O-O ♘bd7 10.g4 b5 Jedna z popularnych pozycji wariantu Najdorfa w obronie sycylijskiej.
11.♗xf6 gxf6 12.f5 ♘e5 13.♕h3 O-O 14.♗d3 ♔h8 15.♖hg1 ♖g8 16.♖g3 ♗d7 17.♘f3 W partii Blazek, Milos -- Debnar, Lubos 0-1 (43 pos.) SVK Ch, 1991 grane było 17.♕g2 ♖ac8 18.♘f3 b4 19.♘xe5 dxe5 20.♘e2 a5.
17...b4 18.♘xe5 fxe5 19.♘e2 b3 20.axb3 a5 21.♔d2 Silniejsze było 21.g5 ♖xg5 22.♘c3 z niewielką przewagą białych.
21...a4 22.bxa4 ♖xa4 Jesze silniej wygląda 22...♗xa4 23.♘c3 ♗c6 24.♔e1 ♕b6 25.♖b1 ♖g7 26.♖f3 ♗g5 27.♕g3 ♕d8 28.♔e2 ♗f4.
23.♕h5 ♗g5+ 24.♔e1 ♗e8

25.♘g1 Należało wybrać 25.♔f1 ♕a7 26.b3 ♖a1 27.♖xa1 ♕xa1+ 28.♔g2 f6 29.♕h3 d5 30.fxe6 ♗c6 31.exd5 ♗xd5+ 32.♔f2 ♕a7+ 33.♔f1 z pozycją możliwą do obrony.
25...f6 26.♕h3 d5 27.exd5 exd5 28.c3 ♖a2 29.♖g2 ♕b6 30.♗f1 ♗c6 31.♘f3 ♗f4 32.♕h4 a4 33.♖d4 ♖a1+ 0-1 Wariant 33...♖a1+ 34.♔f2 exd4 35.♘xd4 ♕xb2+ 36.♗e2 ♗g5 37.♕g3 ♕c1 38.♖g1 ♗e3+ pozbawia białe złudzeń.

Obrona Caro-Kann.

Brustman, Agnieszka (2300) -- Buechle, Regina (2025)
Dortmund women (Round 9) Dortmund GER 1989 1-0 B18r
1.e4 c6 2.d4 d5 3.♘d2 dxe4 4.♘xe4 ♗f5 5.♘g3 ♗g6 6.h4 h6 7.f4 Posunięcia głównego nurtu 7.Sf3 i 7.h5 są dobrze poznane, posunięcie w tekście stosowali Korcznoj, Timman, Mamedjarow.
7...e6 8.h5 ♗h7 9.♘f3 ♘d7 10.♗d3 ♗xd3 11.♕xd3 ♕c7 12.♗d2 ♘gf6 13.♘e5 ♘b6 14.O-O-O O-O-O 15.♗a5 ♗d6 16.♘e4

16...c5 Poderwanie po przez c6-c5 jest ważnym manewrem, jednak nie znajduje uzasadnienia taktycznego w tej pozycji. Lepsze 16...♗xe5 17.fxe5 ♘xe4 18.♕xe4 ♕e7 19.c3 ♕g5+ 20.♔b1 ♖d7.
Można także rozpatrywać 16...♘xe4 17.♕xe4 ♕e7 18.♔b1 ♗xe5 19.fxe5 ♖d5 20.♗xb6 axb6 21.♖hf1 ♖hd8.
17.♘xd6+ ♖xd6 18.♕g3 ♖g8 19.dxc5 ♖xd1+ 20.♖xd1 ♕xc5 21.♗xb6 ♕xb6 22.♘xf7 ♘xh5 23.♕f3 Białe mogły z pożytkiem zagrać 23.♕c3+ ♕c7 24.♘d6+ ♔b8 25.♕e5 ♘f6 26.♖d4 ♔a8 27.♕xe6.
23...♘f6 24.♘xh6

24...♖d8 Lepsze było bicie skoczka: 24...gxh6 25.♕c3+ ♔b8 26.♕xf6 ♕e3+ 27.♔b1 a6.
25.♖xd8+ ♕xd8 26.♘f7 ♕d4 27.c3 ♕g1+ 28.♔c2 ♘d5 29.g3 ♘e3+ 30.♔b3 ♘f5 31.g4 ♕b6+ 32.♔c2 ♘e3+ 33.♔d3 ♘d5 34.♕e4 ♕a6+ 35.♔c2 ♕c6 36.a3 ♕b6 37.f5 ♕f2+ 38.♔b3 ♕b6+ 39.♔a2 ♕f2 1-0 Czarne poddały ze względu na mata 39...♕f2 40.♕xe6+ ♔b8 41.♕d6+ ♔a8 42.♕d8#.

Partie: (games)

Vistula Chess Monthly

Logo Vistula