Felietony
SZACHOWE "CUDOWNE DZIECKO" ZE STANISŁAWOWA

     Aleksander Wagner ze Stanisławowa, znany gracz korespondencyjny i teoretyk, w pierwszych latach XX wieku prowadził rubrykę szachową w krakowskim tygodniku "Ilustracja Polska".
W numerze z dnia 23 stycznia 1903 r. redaktor poinformował czytelników o odkryciu genialnego szachowego dziecka
.

Pięcioletni szachista
     Najciekawszym zjawiskiem w rzędzie cudownych dzieci jest obecnie synek aptekarza stanisławowskiego p. Falka, pięcioletni szachista Dolo Falk, którego portret w numerze bieżącym przynosimy. Urodzony 17 stycznia 1898, a więc będący w wieku, w którym inne dzieci zaledwie figury rozpoznawać mogą, jest maleńki strategik dokładnie obeznany z wszystkiemi prawidłami gry szachowej, okazując przy niej zdumiewający dar kombinacyjny, Mieliśmy sposobność malca wyegzaminować i w grze praktycznej wypróbować, a rezultat przeszedł nasze oczekiwania. Dziecko oryentuje się nader szybko i ocenia sytuacyę, jak rutynowany szachista!

Dolo Falk

     Pierwszy to wypadek tak wczesnego rozwoju umysłu w kierunku kombinacyi, gdyż największy geniusz szachowy Paweł Morphy dopiero w 12 roku życia grać zaczął. Mamy więc nadzieję, że przy odpowiedniej pielęgnacyi talent dziecka rozwinie się w całej pełni i wyrośnie z niego znakomitość nie tylko w świecie szachowym, ale i na polu nauk ścisłych.

     Uprzedzając zapytania informujemy, że nigdy później nie były publikowane partie geniusza ze Stanisławowa.


http://szachowavistula.pl/vistula/

e-mail

Valid XHTML 1.0 Transitional