Felietony

Dochodzący pion (2)

Dochodzący pion sieje terror, w poniższej partii białe łaczą w udany sposób groźbę promocji piona z motywami matowymi w wykonaniu wież.

Vine -- Buse, D.
corr 1966 1-0

Posunięcie białych

1.♘c5+! bxc5 Ucieczka króla wywoływała promocję piona na hetmana 1...♔c8 2.♖e8+ ♖xe8 3.fxe8=♕# z matem!
2.♖b1+ ♔a6 Powtórnie po 2...♔c8 3.♖e8+ ♔d7 następuje mat 4.♖d1#
3.c4! 1-0 Mata nie sposób uniknąć 3... ♘f3+ 4.♔h1 ♘d2 5.♖a3#

Vistula Chess Monthly

Logo Vistula