Dobry plan

W pozycji na diagramie białe mają lepszego króla, lepszego gońca, przewagę przestrzeni, ich piony stoją na polach przeciwnego koloru niż goniec, czarne piony są ustawione na polach gońca i czarne nie mają żadnych szans na kontrgrę. Cóż jeszcze jest potrzebne do wygrania partii? Dobry plan i jego sprawna realizacja.

Baslavskij - Kondratiev
Tallinn, 1947

Posunięcie białych

1.Ke4 Kf7 2.Kd4 Ge8 3.Kc3 Ke7 4.Kb3 Kd8 5.Ka4 Kc7 6.Ka5 Gf7 Król powędrował na na skrzydło hetmańskie, aby pomóc w awansie białych pionów.
7.Gc4! Gg8

8.a4 Gf7 9.b5 axb5 10.axb5 Gg8 10...cxb5 11.Gxb5 Gg8 12.Ge8.
11.b6+ Kd8

12.Kb4 Na skrzydle hetmańskim białe już nic więcej zrobić nie mogą. Poza zdobyciem większej przestrzeni wytworzyły również groźbę Ga6, którą będą szantażować przeciwnika. Można też powiedzieć, że białe wytworzyły u przeciwnika drugą słabość. Pora wracać na drugie skrzydło i spróbować przygotować przełom f4-f5.
12...Gf7 13.Kc3 Kd7 14.Kd4 Kd8 15.Ke3 Kd7

16.f5! Przełom pionowy umożliwiający białemu królowi przedarcie się na tyły nieprzyjaciela. Pozostaje do wykonania zdobycie piona h5 albo e6 i doprowadzenie własnego piona do pola przemiany.
16... gxf5 17.Kf4 Gg6 18.Kg5 Ge8 19.Kf6 f4 20.Ge2

Zugzwang! 1-0

Paweł Z. Kruza i Adam Umiastowski

Vistula Chess Monthly

Logo Vistula