Diagonala śmierci

W pozycji na diagramie czarny król stoi prawie w siatce matowej, jednocześnie nie widać, jak białe mają to wykorzystać. Główną groźbą jest odsłonięcie gońca na wielkiej przekątnej. Na uwagę zasługują manewry obu białych gońców.

Kasparian, G.
1940

Wygrana białych

1.Kg6 Gd6! 2.Gd4! Nie wygrywa 2.Gb2? Wb8 3.Gd4 Wb4=; do zwycięstwa prowadzi także 2.Gc3! Gb4 3.Gb2! ( 3.Ga1? Wa8 4.Gb2 Wa6=) 3...Ga3 4.Ga1! Wb8 ( 4...Gb2 5.Gxb2 Wb8 6.Ge5 Wb6 7.Kg5! We6 8.Kf4! Wxf6+ 9.Gf5!! Kg7 10.Kg5+-) 5.Se4+! ( 5.Se8+! Gb2 6.Sd6 Wg8+ ( 6...Gxa1 7.Sf7#) 7.Gxg8 Gxa1 8.Gh7 Gg7 9.Sf7#; 5...Gb2 6.Sd6 Wg8+ ( 6...Gxa1 7.Sf7#) 7.Gxg8 Gxa1 8.Gh7 Gg7 9.Sf7#.
2...Gc5

3.Gc3! Tylko do remisu prowadziło 3.Gb2? Wb8 4.Ge5 Gd6 5.Gxd6 Wb6! ( przegrywa 5...Wg8+? 6.Kh5! Wf8 7.Gg6 Wxf6 8.Ge5 Kg7 9.Kg5+-) 6.Ge5 We6 7.Gd4 ( 7.Kf5 Wxf6 i Kxh7 ) 7...Wd6 8.Gc3 Wc6 z równą pozycją, gdyż goniec nie zdoła ukryć się przed wieżą.
3...Gb4 4.Gb2! Ga3

5.Ga1! Wb8 Białe wygrywają po 5...Gb2 6.Gxb2 Wb8 7.Ge5 Wb6 8.Kg5! We6 9.Kf4! Wxf6+ 10.Gf5!! Kg7 11.Kg5 i ginie wieża. Trudniej pokazać wygraną po 5...♗e7 6.♘h5+ ♗f6 7.♘xf6 ♖a8 8.♗e5, gdyż wymaga to wielu manewrów.
6.Se4+! Wygrywało również 6.Se8+! Gb2 7.Sd6 Wg8+ ( 7...Gxa1 8.Sf7#) 8.Gxg8 Gxa1 9.Gh7 Gg7 10.Sf7#. W kompozycji szachowej drugie rozwiązanie to poważna wada, ale nie chodzi nam teraz o tę dyscyplinę szachową.
6...Gb2 W końcu czarne powstrzymały białego gońca i oddaliły grożbę szacha. Jednak do akcji nieoczekiwanie wkracza biały skoczek.
7.Sd6 Wg8+ Wieża musi powstrzymać skoczka, po 7...Gxa1 8.Sf7 jest mat.
8.Gxg8 Gxa1 Warto odnotować metodę matowania gońcem i skoczkiem po 8...♔xg8 9.♗xb2 ♔f8 10.♗f6 ♔g8 11.♗e7 ♔h8 12.♘f7+ ♔g8 13.♘h6+ ♔h8 14.♗f6 mat.
9.Gh7! Goniec wraca na stanowisko.
9...Gg7 10.Sf7#

1-0

Paweł Z. Kruza i Adam Umiastowski

Vistula Chess Monthly

Logo Vistula