Miesięcznik Szachowy

VISTULA

CHESS MONTHLY

ADAM UMIASTOWSKI & TOMASZ LISSOWSKI WARSZAWA

VISTULA home

Numery początkowe

     Proponujemy lekturę archiwalnych stron Vistuli, z roku 1998. Staraliśmy się omówić większość wydarzeń, uznanych przez nas za ważne, ze szczególnym uwzględnieniem sceny polskiej. Jednak natrafiamy na specyficzne dla naszego kraju zjawiska, przejawiające się niemal całkowitą obojętnością organizatorów dla spraw publikowania wyników turniejów, zbiorów partii. Można odnieść wrażenie, że dla większości zainteresowanych turniej kończy się w chwili rozdania nagród. Kontrastuje to silnie z podejściem środowisk profesjonalnych, potrafiących utrzymywać atmosferę zainteresowania zawodami rozegranymi nawet wiele lat temu. Przykładem może służyć turniej rozegrany w Zurychu w 1953 roku, starannie opisany i wciąż cytowany, mimo upływu blisko 40 lat.

Archiwum turniejów

     Pragniemy mieć swój wkład w budowę archiwum polskich wydarzeń szachowych, ograniczonego jednak do okresu powojennego. Celowe wydaje się także ograniczenie poszukiwań do zawodów na poziomie mistrzowskim. Obok powszechnie znanych zawodów, które stosunkowo dobrze zostały opisane w prasie i czasopismach, istnieje wiele zapomnianych imprez będących często wspaniałą wizytówką danego regionu. W ten sposób można zaprzepaścić ogromny dorobek półwiecza, w sytuacji gdy znikają ostatnie przeszkody rozwoju szachów polskich. Publikowanie tabel, prostych omówień, notek biograficznych zawodników polskich pomoże uratować od zapomnienia wspaniały okres intensywnego rozwoju naszej dyscypliny. Oczywiście nie powinno zabraknąć zbiorów partii, jednak wymaga to współpracy całego środowiska, gdyż okres sprzed rozwoju komputerów może być ocalony od zapomnienia tylko przez żmudne wpisywanie partii z biuletynów i zachowanych zapisów partii. Istnieje całe środowisko zbieraczy, intensywnie pracujących nad uzupełnianiem zbiorów, trzeba ich wspomóc aby osiągnąć cel, jakim jest przygotowanie dużego archiwum partii.

Linki

     W trakcie eksploracji sieciowych często spotykamy miejsca szczególnie interesujące, zawierające opisy wydarzeń, poglądy, tabele, zbiory partii, programy ułatwiające naukę i zabawę szachami. Dobrym zwyczajem jest utrwalanie wyników takich odkryć w postaci linków, pomagających dotrzeć ponownie do znalezionych miejsc, bez kłopotliwego odtwarzania przebytej drogi. Staramy się udostępniać wyniki naszych odkryć, mając jednak na uwadze zjawisko stosunkowo szybkiego "starzenia" się tak wprowadzonych adresów, ze względu na burzliwy rozwój Sieci i zachodzące w niej szybkie zmiany. W naszych zbiorach umieszczamy miejsca, do których chętnie wracamy, gdyż daje to większą gwarancję aktualności udostępnianych adresów. Unikamy wpisywania odwołań do miejsc, które nie ulegają zmianie przez wiele miesięcy, nie oferując nic, poza chęcią zaprezentowania się autorów. Zazwyczaj wskazane przez nas adresy dysponują własną listą preferowanych linków, w ten sposób realizuje się cudowna właściwość Sieci, tworzącej prawdziwą pajęczynę wiedzy i informacji.

SZACHOWA VISTULA POLECA SZACHOWE STRONY

    Interesujące linki / Interesting links
  • Odwołania do serwisów informacyjnych
  • Elektronicznych wersji czasopism
  • Stron firmowych producentów oprogramowania szachowego
  • Organizacji szachowych
  • Prywatnych krajowych witryn


Prosimy o kontakt oraz przesyłanie opinii na adres: mailto:szachowavistula at o2 plPismo utworzone dnia 26-12-1997

 VISTULA 1999 home

Stare numery 1998


Styczniowy 1(1) 98
Zaproszenie na Memoriał Gawlikowskiego `98

Lutowy 2(2) 98
Reważ za okupację Kremla
Wyniki Memoriału Gawlikowskiego

Marcowy 3(3) 98
Superturniej w Linares
"The Chess Cafe"

Mistrzostwa Polski


Kwietniowy 4(4) 98
55. Mistrzostwa Polski
Kobiece Mistrzostwa Polski
Mistrzostwa Polski Juniorów

Majowy 5(5) 98
Mistrzostwa Petersburga `98
Open w Dos Hermanas
Mecz Kramnik-Szirow

Czerwcowy 6(6) 98
Mistrzostwa Polski baraż
Mistrzostwa Warszawy
Turniej strefowy w Dreźnie
Michał Krasenkow w Madrycie

Lipcowy 7(7) 98
Dziwne imprezy w Szwecji USA i na Węgrzech
Turniej Agency International w Londynie
Aleksander Morozewicz
Nowy ranking Polaków
Szirow w Dortmundzie
Judith Polgar vs Anatolij Karpow

Sierpniowy 8(8) 98
mistrzostwa Europy juniorów
rozstrzygnięty baraż o tytuł MP
mecze dwupartiowe
mistrzostwa Legionu Warszawa
sprawy sędziowskie

Wrześniowy 9(9) 98
turniej w Koszalinie
turniej w Polanicy
mistrzostwa świata w Las Vegas
mistrzostwach Francji
Aleksander Wojtkiewicz
prawa autorskie do zapisów szachowych

Październikowy 10(10) 98
turnieju strefowym w Krynicy
turnieju w Polanicy
przebiegu olimpiady w Eliście
pucharze Europy
Rosendo Balinasie
Timie Krabbe
falandze pionów
pauzie w ataku

Listopadowy 11(11) 98
wynikach olimpiady w Eliście
mistrzostwach świata do lat 20 w Rio de Janeiro (Brazylia)
Pucharze Europy
rozgrywkach półfinałowych w Augustowie
Grand Prix w Warszawie
Lidze Warszawskiej Seniorów oraz Juniorów

Grudniowy 12(12) 98
Półfinałach mistrzostw Polski
Drużynowych mistrzostwach Polski Turnieju strefowym w Escaldes, Andora (strefa zachodnioeuropejska) Turnieju strefowym w Panormo, Kreta
Mistrzostwach świata juniorów w grze szybkiej w Paryżu
Mistrzostwach USA Mistrzostwach Niemiec
Mistrzostwach Islandii
Lidze Warszawskiej Seniorów